Finansējuma iespējas

Attīstības finanšu institūcija ALTUM atbalsta programmas

Aizdevums uzņēmumu energoefektivitātei

Mūsu filozofija ir atbalstīt uzņēmējus, kas grib ieviest vai nomainīt vecas – energoNEefektīvas – iekārtas ar jaunām – energoefektīvām, turklāt lai šīs investīcijas pašas atmaksājas uz ietaupītās enerģijas rēķina!

Kā tas iespējams? Ļoti vienkārši:

 • Mūsu energoeksperti ir jūsu rīcībā. Jebkuras nozares uzņēmējiem – ražotājiem, kokapstrādes uzņēmumiem, apsaimniekotajiem, transporta un mobilitātes pakalpojuma sniedzējiem, lauksaimniekiem siltumenerģijas ražotājiem utt. (90% uzņēmumu iespējami energo uzlabojumi) varam rekomendēt iespējamos ietaupījumu avotus. Ja Jūsu uzņēmuma enerģijas izmaksas (gāze, degviela, elektrība u.c.) piemēram, pārsniedz 2000 EUR, palīdzēsim pa solim izskaidrot projekta ieviešanas iespējas.
 • Finansējam uzlabojumus ar “zaļo naudu”, turklāt bez slodzes uz naudas plūsmu, jo ietaupījumiem jāsedz investīcijas īstermiņā un jānodrošina peļņa ilgtermiņā.

Vai zināji, ka uzņēmumi investējot energoefektivitātes paaugstināšanā, var samazināt enerģijas patēriņu līdz pat 50%?

Aizdevuma mērķis ir veicināt uzņēmuma izaugsmi, īstenojot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, tādējādi veicinot ilgtermiņa finansiālu ieguvumu un konkurētspējas paaugstināšanu.

Saņēmēji: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēti komersanti.

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi veicami šādās grupās:

Energoefektivitāte

Ilgtspējīgs transports

Atjaunojamā enerģija

Zaļās ēkas

5-7 gadi

7 gadi

15 gadi

15 gadi

 • Iekārtu un elektroierīču maiņa
 • Enerģijas rekuperācijas iekārtas
 • LED apgaismojums
 • Siltumapgāde (vismaz 5% energoresursu ietaupījums)
 • Mobilitāte
 • Elektroauto
 • Biogāzes transports
 • Saules paneļi un kolektori
 • Koģenerācijas iekārtas
 • Vēja turbīnas
 • Hidroenerģija
 • Biomasas katlu mājas
 • Renovācija samazina enerģijas patēriņu vismaz 5%.

Nosacījumi

 • Aizdevums līdz 5 000 000 EUR
 • Pašu līdzdalība no 10%
 • Kredītbrīvdienas līdz 12 mēnešiem
 • Fiksēta likme gadā no 4.3% līdz 6.5%
 • Samazinātas nodrošinājuma prasības

Ievēro!

 • Aizdevuma atmaksa ir no ietaupījuma izmaksām, līdz ar to nav papildu slogs uz naudas plūsmu.
 • Refinansējam pēdējo 2 gadu laikā veiktās investīcijas un lietotu iekārtu iegādi.

ESKO – energoservisa kompānijām pieejams aizdevums energoservisa pakalpojuma sniegšanai uzņēmumiem un privātpersonām. Katra iekārta vai projekts nav atsevišķs kredīts, bet pievienojams kopējam apstiprinātajam kredīta apjomam (portfelim).

Iepazīsties ar Energoefektivitātes likumu lieliem uzņēmumiem un lieliem elektroenerģijas patērētājiem

Informācija par aizdevumu un pieteikšanās procesu: Attīstības finanšu institūcijas Altum mājaslapā.

Aizdevumi uzņēmumu ilgtspējai

Šie aizdevumi atbalsta uzņēmējus, kas grib veikt uzņēmējdarbību izmantojot atjaunojamos energoresursus (saules paneļi, vēja ģeneratori, biomasa), elektroauto vai būvējot jaunas energoefektīvas A vai A+ energoklases mājas! Finansējam aizdevumus no ERAF resursiem.

Vai zināji, ka investīcijas ilgtspējas pasākumos var nodrošināt papildus ieņēmumus un atbalstīt vidi?

Aizdevuma mērķis ir veicināt uzņēmuma izaugsmi, īstenojot ilgtspējas pasākumu, tādējādi veicinot ilgtermiņa finansiālu ieguvumu un konkurētspējas paaugstināšanu.

Saņēmēji: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēti komersanti.

Ilgtspējas pasākumi veicami šādās grupās:

 • atjaunojamies energoresursi (saules paneļi, vēja ģeneratori, biomasa),
 • elektroauto un saistītā infrastruktūra,
 • jaunas energoefektīvas A vai A+ klases ēkas būvniecība.

Nosacījumi

 • Aizdevums līdz 2 850 000 EUR
 • Pašu līdzdalība no 10%
 • Fiksēta likme gadā no 1.9%
 • Samazinātas nodrošinājuma prasības

Informācija par aizdevumu un pieteikšanās procesu: Attīstības finanšu institūcijas Altum mājaslapā

Energogrants

Energogrants ir atbalsts uzņēmumiem, kas vēl tikai plāno veikt pasākumus energoefektivitātes uzlabošanai. Grants ir atbalsts energoefektivitātes izpētei un tehniskās dokumentācijas sagatavošanaiGranta saņēmējam līdz 2025.gada beigām jāveic investīcijas energoefektivitātē. Investīcijas jāfinansē no saviem līdzekļiem, vai piesakoties Altum aizdevumam uzņēmumu energoefektivitātei.

Atbalstāmās aktivitātes:

 • Centrālās apkures sistēmu atjaunošana vai izbūve;
 • Atjaunojamās enerģijas integrēšana uzņēmuma infrastruktūrā;
 • Apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu uzlabošana;
 • Apgaismojuma modernizācija;
 • Viedo energoresursu vadības sistēmu ierīkošana;
 • Tehnoloģisko procesu efektivizācija.

Granta apmērs ir līdz 85% no energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām.

Kāds ir process?

 1. Uzņēmums aizpilda pieteikumu Altum mājaslapā;
 2. Altum izvērtē atbilstību;
 3. Tiek saskaņoti darbi, izmaksas un slēgti līgumi;
 4. Uzņēmums sedz līdzdalību 15% apmērā no kppējām izmaksām;
 5. Altum organizē darbu izpildi;
 6. Altum nodod darba rezultātus uzņēmumam;
 7. Uzņēmums investē energoefektivitātē līdz 2025. gada beigām.

Kas var saņemt grantu?

Grantu var saņemt uzņēmumi, biedrības, kapitālsabiedrības un uzņēmumi, kuri nav CO2 emisiju kvotu tirdzniecības dalībnieki. Finansējums EIB un EK projekta Horizon 2020 ietvaros. Individuālie komersanti, mikrouzņēmumi, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, valsts un pašvaldības komercsabiedrības.

Individuālie komersanti, mikrouzņēmumi, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, valsts un pašvaldības komercsabiedrības.

Grantu izsniedz

Uzņēmumam, tā īpašniekam jābūt bez aktuāliem ierakstiem par parādiem Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, bez aktuāliem ierakstiem citos parādnieku reģistros, kā arī bez aktuāla nodokļu parāda VID.

Uz atbalstu nevar pretendēt uzņēmums, ja:

 • tas atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem,
 • ar tiesas spriedumu pasludināts tā maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums,
 • uzņēmums ir CO2 emisiju kvotu tirdzniecības dalībnieks.

Granta noformēšanai, izsniegšanai un citiem programmas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota komisijas maksa.

Informācija par grantu un pieteikšanās procesu: Attīstības finanšu institūcijas Altum mājaslapā.

Vai neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Uzdodiet to šeit!

Vairāk sadaļu