Pakalpojumu izcenojumi

Pakalpojums Papildus informācija Cena ar PVN
Rēķins pa pastu Iespēja saņemt ikmēneša rēķinu par patērēto elektroenerģiju uz Jūsu norādīto pasta adresi. 

1.50 EUR
(No 01.03.2023. 2.00 EUR)

Rēķins pa e-pastu Iespēja saņemt ikmēneša rēķinu par patērēto elektroenerģiju uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi. Bezmaksas
Maksājuma plāna noformēšana Iespēja neapmaksātos rēķinus (parāda summu) samaksāt pa daļām. Komisijas maksu atradīsiet šeit