Attālināta konsultācija

Elektrum Energoefektivitātes centrs jau vairāk nekā 27 gadus izglīto sabiedrību par energoresursu efektīvu izmantošanu.

Sniedzam bezmaksas konsultācijas par šādiem jautājumiem: apgaismes risinājumi, apsildes un ventilācijas risinājumi, sadzīves elektroierīču izvēle un efektīva to lietošana, atjaunīgo energoresursi, elektroauto un tā uzlādes iespējas.

Pieteikumā iekļauto personas datu apstrādes mērķi:

1) sagatavot un sniegt atbildi uz Jūsu iesniegtu jautājumu, tai skaitā, lai sazinātos ar Jums, nolūkā precizēt uzdoto jautājumu;

2) sagatavot atskaites par Energoefektivitātes centra veiktajām aktivitātēm nolūkā pierādīt energoefektivitātes pienākumu izpildi, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 226 "Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi".

Anketā iekļautie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Elektrum Energoefektivitātes centra personas datu apstrādes principiem.