Attālināta energoefektivitātes konsultācija

Elektrum Energoefektivitātes centrs jau vairāk nekā 27 gadus izglīto sabiedrību par energoresursu efektīvu izmantošanu.

Centra speciālisti sniedz bezmaksas konsultācijas par šādiem jautājumiem: apgaismes risinājumi, apsildes un ventilācijas risinājumi, sadzīves elektroierīču izvēle un efektīva to lietošana, atjaunīgo energoresursu izmantošana, elektroauto un tā uzlādes iespējas.

Pieteikumā iekļauto personas datu apstrādes mērķi:

1) sagatavot un sniegt atbildi uz Jūsu iesniegto jautājumu, tai skaitā, lai sazinātos ar Jums, nolūkā precizēt iesniegto jautājumu;

2) sagatavot atskaites par Energoefektivitātes centra veiktajām aktivitātēm nolūkā pierādīt energoefektivitātes pienākumu izpildi, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 226 "Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi".

Anketā iekļautie personas dati tiek apstrādāti saskaņā AS "Latvenergo" Personas datu apstrādes principiem, iesniedzot tiešsaistes jautājumus, piesakoties un apmeklējot Elektrum Energoefektivitātes centra ekskursijas, seminārus un vebinārus.