Elektroenerģijas izcelsme

Attēlā ir apkopota informācija par AS "Latvenergo" 2020. gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsmi. 

Elektroenerģijas izcelsme

Izvērsta informācija par galalietotājam piegādātās elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz vidi ir pieejama AS „Latvenergo” mājaslapā publicētajos ilgtspējas pārskatos vai sadaļā par tirdzniecību.