SMS ziņojumi

Reģistrējot savu mobilā tālruņa numuru, varat bez maksas saņemt informāciju:

  • ja ir pazudusi elektrība un kad tās piegāde ir atjaunota;
  • par plānotajiem remontdarbiem, kuru dēļ uz laiku tiks pārtraukta elektrības piegāde.

Piedāvājam jums arī iespēju ar īsziņu palīdzību pieprasīt konkrētu informāciju:

Pakalpojums Pakalpojuma apraksts Numurs SMS nosūtīšanai Teksts
Skaitītāja rādījumu nodošana, ja līgumā ir 1 skaitītājs (1 laika zona)   Skaitītāja rādījumu nodošana tiem klientiem, kuriem līgumā ir tikai 1 vienas laika zonas elektroenerģijas skaitītājs  8800 Sūtiet īsziņu ar tekstu: RAD, atstarpe, jūsu Latvenergo līguma Nr., atstarpe, skaitītāja rādījums. Piemērs: RAD 90020030000 233378 
Skaitītāja rādījumu nodošana, ja līgumā ir 1 skaitītājs (2 laika zonas)  Skaitītāja rādījumu nodošana tiem klientiem, kuriem līgumā ir tikai viens 2 laika zonu elektroenerģijas skaitītājs 8800 Sūtiet īsziņu ar tekstu: RAD, atstarpe, jūsu Latvenergo līguma Nr., atstarpe, d, atstarpe, skaitītāja rādījums (diena), atstarpe, n, atstarpe, skaitītāja rādījums (nakts). Piemērs: RAD 90020030000 d 233378 n 113443
Skaitītāja rādījumu nodošana, ja līgumā ir 2 un vairāk skaitītāji (1 laika zona)  Skaitītāja rādījumu nodošana tiem klientiem, kuriem līgumā ir divi vai vairāki 1 laika zonas elektroenerģijas skaitītāji. Īsziņa jāsūta atsevišķi par katru skaitītāju.  8800 Sūtiet īsziņu ar tekstu: RAD, atstarpe, jūsu elektrības skaitītāja Nr., atstarpe, skaitītāja rādījums. Piemērs: RAD 1234644 233378 
Skaitītāja rādījumu nodošana, ja līgumā ir 2 un vairāk skaitītāji (2 laika zonas)  Skaitītāja rādījumu nodošana tiem klientiem, kuriem līgumā ir divi vai vairāki 2 laika zonu elektroenerģijas skaitītāji. Īsziņa jāsūta atsevišķi par katru skaitītāju.  8800 Sūtiet īsziņu ar tekstu: RAD, atstarpe, jūsu elektrības skaitītāja Nr., atstarpe, d, atstarpe, skaitītāja rādījums (diena), atstarpe, n, atstarpe, skaitītāja rādījums (nakts). Piemērs: RAD 1234644 d 233378 n 113443

* Nosūtītās īsziņas cena saskaņā ar jūsu mobila operatora tarifu cenrādi. No mums saņemtās īsziņas ar minēto informāciju ir bezmaksas. 

** Sastādot un nosūtot īsziņas, lūdzam pievērst uzmanību un lietot atstarpes, kā tas norādīts īsziņu piemēros. 

*** Īsziņu pakalpojumi pieejami LMT, Tele2 un Bite klientiem!