Informācija par apdrošināšanas izplatīšanu

AS "Latvenergo "ir apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks, kas saņem komisiju par apdrošināšanas izplatīšanu un ir reģistrēts Apdrošināšanas papildpakalpojumu starpnieku sarakstā AAS"Balta" interneta vietnē.

Apdrošinātāja un Starpnieka uzraudzības iestāde attiecībā uz apdrošināšanas izplatīšanu ir Latvijas Banka, kas atrodas K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, Latvija.

Sūdzību par apdrošināšanas pakalpojumu var iesniegt pa pastu, elektroniski, tai skaitā sociālajos tīklos, iesniegti personīgi rakstiski vai Kontaktu centrā.

Iesniedzot sūdzību, lūdzam norādīt:

  • iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs);
  • kontaktinformāciju atbildes sniegšanai.

Apdrošinātājs sniedz atbildi uz Sūdzību Sūdzības iesniedzējam 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Sūdzības iesniegšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ievērot šo termiņu, Apdrošinātājs sniedz pamatotu informāciju par atbildes sniegšanas pagarinājuma nepieciešamību un saprātīgu termiņu, kad atbilde tiks sniegta.

 
Vairāk sadaļu