Elektromotori

Elektromotori.png

Pēdējo pāris gadu laikā Eiropas maiņstrāvas elektromotoru ražotāju jaunā tendence ir motoru efektivitātes palielināšana.

Mazjaudīgos motorus amplitūdā līdz apmēram 22 kW izgatavo īpašās augstas efektivitātes motoru sērijās, kuru lietderības koeficients ir uzlabots par aptuveni 5 %. Savukārt jaudīgākus motorus vienmēr ir bijusi iespēja iegādāties ar nedaudz augstāku (par 1–3 %) lietderības koeficientu.

Ņemot vērā motoru ilgo mūžu, lielākoties vairāk kā 30 gadus, un to lielo ekspluatācijas stundu skaitu, motora cena salīdzinājumā ar tā ekspluatācijas izmaksām ir ļoti zema. Augstas efektivitātes motora cena ir nenozīmīga salīdzinājumā ar ietaupījumiem tā mūža laikā. No otras puses – esošos un pilnvērtīgi darbojošos motorus mainīt pret augstas efektivitātes motoriem nav optimāls lēmums, izņemot, ja esošie motori ir sliktā stāvoklī vai arī, ja ir pieņemams ilgāks jauna motora atmaksāšanās laiks.

Jāņem vērā, ka augstas efektivitātes motoriem vienmēr ir augstāks nominālo apgriezienu skaits.

  • Automātiskais ieslēgšanas/ izslēgšanas režīms ir visvienkāršākais ietaupījuma sasniegšanas veids. Metodes ir ļoti dažādas un to izpildījums ir cieši saistīts ar lietošanu. Mērķis ir līdz minimumam samazināt motora tukšgaitas periodu, sekojot konkrētās iekārtas darbināšanas nepieciešamībai. Sensori var būt mikro-slēdži, spiediena slēdži, tuvuma sensori u. tml., bieži vien kombinēti ar laika releju. Dažkārt pietiek ar lētiem elektroniskiem laika relejiem, lai nodrošinātu vienkāršu automātisku risinājumu.
  • Motora regulatorus dažreiz dēvē par sprieguma regulatoriem. Kad motora regulators fiksē pazeminātu noslodzi, tas automātiski samazina spriegumu un līdz ar to arī magnētisko plūsmu līdz nepieciešamajam līmenim, lai apmierinātu slodzes enerģijas pieprasījumu. Rezultātā samazinās zudumi statorā un paaugstinās lietderības koeficients. Šīs ierīces raksturlīknes bieži ir moderno soft-starteru un frekvenču pārveidotāju integrētas daļas. Pakāpeniskajiem starteriem ir četras enerģijas taupīšanas priekšrocības, kuras var izmantot motoru slodzēm ar lielu palaišanas inerci un griezes momentu, kas pieaug līdz ar ātrumu.
  • Motora palaišana ar samazinātu spriegumu, nevis nominālo, un pakāpeniska sprieguma, līdz ar to arī noslodzes, palielināšana palaišanas laikā, ļauj samazināt palaišanas momentā nepieciešamo jaudu. Tā rezultātā mazākas jaudas motors darbojas tuvāk pilnai noslodzei un ar augstāku efektivitāti.
  • Līdzīgi citām metodēm, kas nodrošina mainīgu ātrumu, frekvenču pārveidotājs tiešā veidā regulē jaudu motora darbinātajai iekārtai, mainot tās rotācijas ātrumu. Atšķirībā, piemēram, no divu ātrumu motora, frekvenču pārveidotājs jaudu var ļoti labi pielāgot pieprasījumam tā, lai lieko jaudu nebūtu jānovada ar aizvaru, šuntu, vārstu utt. palīdzību. Frekvenču pārveidotājus lietot ātruma regulēšanai esošajās maiņstrāvas motorus izmantojošās iekārtās parasti ir izdevīgāk nekā citas mainīgā ātruma piedziņas, kā piemēram, dažādu ātrumu motori, komutācijas motori un līdzstrāvas motori.

Vai neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Uzdodiet to šeit!