Kā veidojas maksa par elektrību?

Kopējo maksājumu par elektroenerģiju veido vairākas komponentes:

  • elektroenerģijas cena; tā veido tikai aptuveni trešdaļu no kopējām elektroenerģijas izmaksām, ko ik mēnesi apmaksā elektroenerģijas lietotājs. Elektroenerģijas cenu ietekmē dažādi faktori – laika apstākļi, ūdens daudzums upēs, pieprasījuma – piedāvājuma dinamika, CO2 izmešu kvotu pieejamība, kurināmā izmaksas, tāpat arī vairumtirdzniecības biržas cenas;
  • elektroenerģijas piegādes izmaksas; tās regulē valsts un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija;
  • Оbligātā iepirkuma komponentes (OIK), ko maksā visi elektroenerģijas lietotāji neatkarīgi no piegādātāja atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. OIK maksā pilnīgi visi lietotāji Latvijā, tādējādi atbalstot videi draudzīgos ražotājus un elektroenerģijas veidus – zaļo enerģiju un koģenerāciju;
  • pievienotās vērtības nodoklis; tas ir vienāds visiem elektroenerģijas lietotājiem, un to nosaka valsts.

par_tirgu_ka_veidojas_maksa_par_elektroenergiju_lv.png

Atbildes uz citiem jautājumiem varat atrast šeit.

Vairāk sadaļu