Atjaunīgie energoresursi

Atjaunīgie energoresursi1.png

Atjaunīgie energoresursi (AER) ir dabas resursi jeb enerģijas avoti, kas pieejami nosacīti bezgalīgā apjomā un atjaunojas dabisku procesu rezultātā. Tie tiek izmantoti elektroenerģijas, siltumenerģijas un degvielas iegūšanai. Plašāk izmantotie atjaunīgo energoresursu veidi ir saules starojums, vējš, ūdens un biomasa.

Enerģijas iegūšana no atjaunīgajiem energoresursiem nerada siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, kas tos padara par videi draudzīgāku enerģijas ieguves veidu salīdzinājumā ar fosilajiem resursiem. Tieši AER izmantošanas veicināšana ļaus arvien vairāk samazināt visā pasaulē radīto emisiju apjomu.

No AER iegūtās enerģijas apjoms ik gadu pieaug gan pasaulē, gan Eiropas Savienībā, tostarp arī Latvijā. Atjaunīgās enerģijas īpatsvara pieaugums visā pasaulē ir samērā neliels, vien 4 % laika periodā no 2004. līdz 2019. gadam. Katrā pasaules reģionā un valstī pieauguma apjoms ir atšķirīgs, piemēram, Latvijā atjaunīgās enerģijas apjoms kopējā enerģijas patēriņā kopš 2004. gada ir palielinājies par nepilniem 10 %. 2019. gadā pasaulē radītais enerģijas daudzums no AER sasniedza 11,4 % no kopējā pasaulē radītā enerģijas apjoma, savukārt Eiropas Savienībā (ES) tas sasniedza gandrīz 20 %, bet Latvijā – 41 % no kopējās saražotās enerģijas. Gan Latvija, gan ES ir sasniegusi savu mērķi – 2020. gadā 20 % no siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa nodrošināt ar atjaunīgo enerģiju.

Atjaunīgo energoresursu īpatsvars enerģijas patēriņā

Atjaunigie_gaiss.png

Savukārt līdz 2030. gadam ar atjaunīgo enerģiju ir plānots nodrošināt pusi no visa Latvijas enerģijas patēriņa. Turklāt vairāk nekā 60 % elektroenerģijas būs jāsaražo tieši no AER.

Būtiski palielināt atjaunīgās enerģijas īpatsvaru būs izaicinošs process, un, lai sasniegtu mērķus, jāiesaistās būs ne tikai enerģijas kompānijām, bet arī katram uzņēmumam un mājsaimniecībai atsevišķi, jo tieši uz vietas saražota un patērēta atjaunīgā enerģija ir efektīvākais veids, kā to izdarīt.

Lai sniegtu ieskatu, kā izvēlēties piemērotāko AER risinājumu, tālāk esam apkopojuši informāciju par populārākajiem un ekonomiski pamatotākajiem veidiem Latvijā.

Sales enerģijai piemīt visaugstākais potenciāls elektroenerģijas un siltumenerģijas nodrošināšanā salīdzinājumā ar citiem AER. Saules enerģiju var izmantot ēku apsildei bez papildu tehnoloģijām, kā arī to iespējams pārvērst siltumenerģijā un elektroenerģijā ar īpašām šim mērķim paredzētām tehnoloģijām.

Saule.jpg

Saules enerģija

Izmantošanas statistika

Salīdzinot ar citiem AER, saules enerģijas izmantošana ir relatīvi moderns risinājums enerģijas ieguvei. Plaša saules enerģijas tehnoloģiju attīstība un saules paneļu uzstādīšana pasaulē sākās vien ap 2005. gadu, savukārt Latvijā vēl vēlāk – ap 2012. gadu. Taču šobrīd saules enerģija ir trešais plašāk izmantotais AER pasaulē. Lai gan ir sācies saules enerģijas uzplaukums, tikai 1 % no visas 2019. gadā pasaulē saražotās elektroenerģijas iegūta, izmantojot saules enerģijas tehnoloģijas.

Saule_karte.png

Viens no mītiem ir, ka saules enerģija ir pieejama tikai dienvidu valstīs, kur tā spīd vairāk un nav tādu ziemu kā Latvijā. Tomēr, ja paskatāmies ES saules intensitātes karti, var redzēt, ka Latvijā saules intensitāte ir tādā pašā līmenī kā Dānijā un Vācijā, kur saules enerģijas tehnoloģijas tiek izmantotas jau sen un krietni lielākā apjomā. Līdz šim Latvijā saules enerģijas izmantošana straujāk attīstījās kā mikroģenerācijas risinājums mājsaimniecībās, tomēr pēdējos gados arvien vairāk uzņēmumu izvēlas veidot savas saules stacijas, kas galvenokārt paredzētas uzņēmuma pašpatēriņa nodrošināšanai.

Saule_statistika.png

Tehnoloģija/darbības princips

Saules enerģijas tehnoloģijas pārveido uz Zemes nonākušo saules gaismu un saules siltumu enerģijas iegūšanai. Lai iegūtu elektroenerģiju, izmanto saules paneļus, kas uztver fotoelementus no saules gaismas. Savukārt siltumenerģiju iespējams iegūt ar saules kolektoriem, kas uz Zemes nonākušo saules siltumu padara izmantojamu ēku apsildē vai ražošanas procesos.

Saule_3.png

Visas saules enerģijas ieguves tehnoloģijas darbojas pēc līdzīga principa – pamata tehnoloģija uztver saules starojumu (siltumu vai gaismu), koncentrējot to kādā punktā un pārveidojot attiecīgi siltumenerģijā vai elektroenerģijā. Īpaši svarīga ir pareiza tehnoloģiju novietošana, lai saule tās apspīdētu pēc iespējas ilgāku laika periodu. Visbiežāk saules paneļus un saules kolektorus iesaka novietot dienvidu virzienā ar 42˚ slīpumu pret horizontu.

Izmantošana uzņēmumā

Saulegrafiks.png

Izvēloties uzstādāmo saules tehnoloģiju jaudu, svarīgi ņemt vērā arī sava uzņēmuma enerģijas patēriņu. Ikvienam skaidrs, ka saules tehnoloģijas enerģiju ražos dienas laikā un lielāks saražotais apjoms būs vasaras mēnešos, kad saules spīdēšanas laiks ir krietni ilgāks. Lielākais finansiālais ieguvums būs tad, ja paneļu saražoto elektroenerģiju spēs uzreiz patērēt, savukārt kolektoru gadījumā nebūs nepieciešams uzstādīt lielas akumulācijas tvertnes siltuma glabāšanai.

Saules paneļu izvērtējums

Priekšrocības

Trūkumi

 • Iespēja nodrošināties pret svārstīgajām elektroenerģijas cenām. Ražošanas brīdī dienas laikā, cena biržā ir augstāka.
 • Saules tehnoloģiju ražotāju garantija līdz pat 25 gadiem.
 • Nav nepieciešama regulāra apkope.
 • Saražoto elektroenerģiju var izmantot telpu dzesēšanai, ražošanas procesos, ūdens sildīšanai, kas paneļus padara par daudzpusīgāku tehnoloģiju, salīdzinot ar kolektoriem.
 • Šobrīd viens no lētākajiem AER elektroenerģijas ražošanas veidiem.
 • Plašs piedāvājums tirgū un ātrs uzstādīšanas process.
 • Nepieciešama vieta, kur izvietot saules paneļus.
 • Ziemas mēnešos saražo tikai 10% no kopējās saražotās enerģijas.
 • Enerģijas ražošanu nav iespējams precīzi prognozēt.

Saules kolektoru izvērtējums

Priekšrocības

Trūkumi

 • Vieglāks saskaņošanas process.
 • Efektivitāte augstāka nekā saules paneļiem, jo siltumā spēj pārvērst lielāko daļu saules enerģijas.
 • Saražotās siltumenerģijas akumulācija iespējama akumulācijas tvertnē.
 • Iespēja iegūt tikai siltumenerģiju.
 • Nepieciešama vieta, kur izvietot saules kolektorus.
 • Nepieciešams veikt apkopes, pārbaudot kolektoru stāvokli un mainot siltumnesēju.
 • Nepieciešams izvietot siltumnesēja caurules, kā arī akumulācijas tvertni.

Interesants fakts

Saule_5.png

SIA “Salaspils siltums” Latvijā izveidojis vienu no lielākajiem saules kolektoru parkiem Ziemeļeiropā, kopā uzstādot 1720 saules kolektoru, kuru kopējā platība ir 21 672 m2. Sistēma gadā saražo aptuveni 12 000 MWh siltuma, kas veido aptuveni 20 % no kopējā uzņēmuma siltumenerģijas daudzuma.

Vēja enerģija ir viens no senāk izmantotajiem enerģijas avotiem. Sākotnēji vējš tika izmantots vējdzirnavu darbināšanai, bet nu vēja izmantošana jau ir viena no vadošajām atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijām, neskatoties uz vēja nepastāvīgo dabu un problēmām prognozēt vēja intensitāti ilgtermiņā. Enerģijas ieguves ziņā ir skaidrs – jo lielāks ir vēja ātrums, jo vairāk enerģijas var iegūt, tāpēc visvairāk elektroenerģiju no vēja iespējams iegūt rudens un ziemas mēnešos.

Vējš.jpg

Vēja enerģija

Izmantošanas statistika

Vēja enerģijas daudzums kopējā saražotajā elektroenerģijas apjomā ir ļoti atkarīgs no reģiona vēlmes izmantot un attīstīt vēja enerģijas nozari. Kopumā pasaulē tikai 5 % elektroenerģijas tiek saražoti no vēja. Eiropas Savienībā (ES) vēja enerģijas īpatsvars ir lielāks, nodrošinot aptuveni 16 % no kopējā ES saražotā elektroenerģijas apjoma. Visvairāk vēja enerģijas ES iegūst Vācijā un Dānijā. Latvijā vēja enerģija nodrošina vien 3 % no kopējā radītā elektroenerģijas apjoma.

Latvijā visas vēja elektrostacijas (VES) ir uzstādītas uz sauszemes, turklāt kopš 2017. gada nav ierīkotas jaunas vēja jaudas. Lielākā daļa VES atrodas Kurzemes piekrastē, kas arī ir viens no vēja resursiem bagātākajiem reģioniem Latvijā. Līdzvērtīgs vēja ātrums ir pieejams arī citur Latvijas teritorijas augstienēs, taču kopējā platība lietderīgai enerģijas ieguvei ir mazāka. Vienlaikus tiek attīstīti arī pieci atkrastes (jūrā esoši) VES projekti, taču līdz šim neviens no tiem nav nodots ekspluatācijā.

Veja_energija.png

Tehnoloģija/ darbības princips

Vēja enerģija tiek iegūta ar vēja turbīnām jeb vēja ģeneratoriem. Tirgū ir pieejamas gan vertikālās ass, gan horizontālās ass vēja turbīnas. Horizontālās ass vēja turbīnas visbiežāk uzstāda vēja parkos gan uz sauszemes, gan atklātā jūrā.

Atklātā jūrā esošos vēja parkus sauc par atkrastes vēja parkiem. Tiem ir vislielākais izaugsmes potenciāls, jo to uzstādīšanu neierobežo noteikumi attiecībā uz zemes lietojumu, aizsargjoslu zonas vai arī zemes piederība. Salīdzinājumā ar sauszemes vēja parkiem atkrastes vēja parkos iegūtais elektroenerģijas apjoms ir lielāks, jo ir iespēja uzstādīt augstākas vēja turbīnas un atklātā jūrā vēja ātrums ir lielāks nekā uz sauszemes.

Vēja plūsma iegriež turbīnas propelleru jeb rotoru, kas griežoties ģenerē elektroenerģiju. Vēja ģeneratora izstrādāto elektroenerģijas apjomu iespējams palielināt, paaugstinot vēja turbīnas rotora augstumu vai uzlabojot lāpstiņu aerodinamiku. Uzlabotā lāpstiņu aerodinamika ļaus tām sākt griezties pie zemāka vēja ātruma, padarot turbīnas piemērotas arī valstīs, kur vēja apjoms ir neliels.

Izmantošana uzņēmumā

Lai gan šobrīd vēja turbīnas pārsvarā uzstāda lielos parkos ar mērķi elektroenerģiju tirgot biržā, tomēr arī uzņēmumiem ir iespēja ierīkot tās savā teritorijā, lai izmantotu enerģiju pašpatēriņā. Augstajām horizontālās ass vēja turbīnām lielākā problēma varētu būt saskaņošanas process un sabiedrības nevēlēšanās šādas iekārtas redzēt savu māju tuvumā. Risinājums šai problēmai varētu būt mazākas jaudas un izmēra turbīnas vai, piemēram, vertikālās ass turbīnas, kas ir klusākas un rada mazāku ietekmi uz apkārtējiem. Vēja turbīnas ļauj iegūt lētu un videi draudzīgu enerģiju arī brīžos, kad nav pieejama saules enerģija.

Vēja turbīnu izvērtējums

Priekšrocības

Trūkumi

 • Lielas jaudas iekārtas šobrīd ir lētākais AER elektroenerģijas ražošanas veids.
 • Uz vienu uzstādīto jaudas vienību gadā var saražot lielāku enerģijas apjomu nekā saules vai vēja enerģijas tehnoloģijas.
 • Sarežģīts saskaņošanas process un lokācijas ierobežojumi lielāku vēja turbīnu izvietošanai.
 • Nepieciešams veikt apkopes, jo ir kustīgās detaļas.
 • Sabiedrības nevēlēšanās redzēt turbīnas dzīvesvietu tuvumā.
 • Neprognozējama ražošana arī diennakts griezumā, ko grūti sabalansēt ar uzņēmuma pašpatēriņu.

Bioenerģija ir atjaunīgās enerģijas veids, kas tiek iegūts no augiem, atkritumiem un dzīvnieku atkritumproduktiem. Bioenerģija ir viens no visparedzamākajiem atjaunīgās enerģijas veidiem, jo to iespējams pietiekami viegli uzkrāt dažādās formās – gan cietā, gan šķidrā, gan gāzveida stāvoklī.

Biomasa.jpg

Bioenerģija

Izmantošanas statistika

Cietā biomasa ir viens no visplašāk izmantotajiem bioenerģijas veidiem visā pasaulē, un to lieto gan mājsaimniecībās, gan rūpniecībā. Mājsaimniecībās biomasa galvenokārt tiek izmantota tikai siltuma nodrošināšanai. Rūpniecībā biomasu lieto gan siltumenerģijas, gan elektroenerģijas ražošanai. Īpaši aktīva biomasas izmantotāja ir ES, kas ir ne vien lielākā koksnes granulu ražotāja, bet arī patērētāja pasaulē.

Latvijā centralizētās siltumapgādes sistēmā piegādātais siltums lielākoties (apmēram 80 %) tiek ražots no cietās biomasas, galvenokārt šķeldas. Vienlaikus siltums tiek iegūts, arī dedzinot malku, koksnes granulas, briketes, koksnes atlikumus un biomasu, kas nav iegūta no koksnes. Koģenerācijas stacijās, kur vienlaikus tiek iegūta gan siltumenerģija, gan elektroenerģija, biomasas patēriņš ir vien 11 % – šajās stacijās vēl joprojām efektīvāk ir izmantot fosilos resursus.

Bioenerģija ir pieejama arī gāzveida stāvoklī. Visplašāk šobrīd izmantotā biogāze ir biometāns. To galvenokārt iegūst no lauksaimniecības kūtsmēsliem, tos fermentējot. Iegūto gāzi attīra no dažādiem gāzu piemaisījumiem, iegūstot gandrīz tīru metānu. Biogāzi var iegūt arī no citiem resursiem: aļģēm, notekūdeņu dūņām un bioloģiskās izcelsmes atkritumiem.

Arī biometāna lielākais ražotājs pasaulē ir ES. Ņemot vērā, ka kopumā pasaulē biogāze tiek izmantota krietni mazākos apjomos nekā cietā biomasa, arī Latvijā tā tiek lietota mazāk, turklāt tikai koģenerācijas stacijās.

Biometāns ir izmantojams jau pieminētās siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai. To iespējams pievienot kā piemaisījumu dabasgāzei, samazinot tās ietekmi uz vidi, kā arī transporta sektorā gāzes automašīnu darbināšanai.

Pasaulē nav viennozīmīga uzskata par bioenerģiju. Attieksme pret bioenerģiju galvenokārt ir atkarīga no resursa. Lai bioenerģiju uzskatītu par videi draudzīgu, tai jābūt ražotai no izejvielām, no kurām nav iespējas iegūt augstvērtīgāku produktu, kā arī tai ir jāpalīdz samazināt radīto SEG emisiju apjomu. Biometāns ES normatīvajos aktos šobrīd atbilst ilgtspējīgas enerģijas avotam. Šī iemesla dēļ vairākos ES un Latvijas plānošanas dokumentos ir paredzēts attīstīt biometāna ieguvi no kūtsmēsliem, samazinot SEG emisijas lauksaimniecības un enerģijas sektorā.

Izmantošana uzņēmumā

Bioenerģijas izvērtējums

Priekšrocības

Trūkumi

 • Iespēja prognozēt un plānot enerģijas ražošanu
 • Latvijā plaši izmantots un pieejams enerģijas veids
 • Lētākais siltumenerģijas ieguves veids no AER
 • Elektroenerģijas iegūšanai nepieciešamas sarežģītas iekārtas
 • Grūti pilnībā automatizēt enerģijas ražošanas procesu, jo nepieciešams pievadīt kurināmo
 • Var veidoties problēmas ar kurināmā piegādēm un ieguvi
 • Sadegšanas procesā tomēr veidojas emisijas

Ģeotermālā enerģija ir zemes dzīlēs esošā siltumenerģija karsta ūdens vai ūdens tvaika formā. Ir dažādu veidu tehnoloģijas ģeotermālās enerģijas pārveidei par elektroenerģiju vai siltumenerģiju, kas izmantojama apsildē.

Siltumsūkņi strauji kļūst par vienu no populārākajiem un videi draudzīgākajiem siltumenerģijas iegūšanas veidiem. Turklāt to popularitāte aug ne tikai mājsaimniecību, bet arī uzņēmumu vidū, kur jaunākie siltumsūkņu tehniskie risinājumi ļauj iegūt temperatūras, kas pārsniedz 120 °C, un dod iespēju tos integrēt ražošanas procesos.

Zemes siltuma enerģija ir viens no visneizpētītākajiem atjaunīgās enerģijas veidiem. Atšķirībā no citiem resursiem nav zināms ģeotermālās enerģijas potenciāls un ieguvumi, turklāt karstā ūdens un tvaika rezervuāri visbiežāk atrodas dabas liegumos, rezervātos vai dabas parkos, liedzot enerģijas ieguves iespēju. Šo iemeslu dēļ ģeotermālā enerģija nav plaši izplatīta komerciālai enerģijas ieguvei. Visvairāk ģeotermālo enerģiju izmanto ASV, Turcijā, Indonēzijā un Filipīnās. Ģeotermālās enerģijas ieguves lielākā priekšrocība attiecībā pret citiem enerģijas veidiem ir relatīvi nelielais zemes platības patēriņš tehnoloģiju uzstādīšanai.

Ģeotermālā enerģija

Tehnoloģija/ darbības princips

Vispopulārākā tehnoloģija ģeotermālās enerģijas ieguvei uzņēmumos ir zemes siltumsūkņi. Siltumsūkņus izmanto ne tikai komerciālo un publisko ēku apsildei, bet arī ražošanas procesiem. Siltumsūkņi sastāv no vairākām daļām: sūkņa, apsildes sistēmas caurulēm (atrodas ēkā), siltumenerģijas ieguves caurulēm (atrodas zem zemes), iztvaicētāja, kompresora, izplešanās vārsta un siltumnesēja. Pati galvenā daļa siltumsūknī ir sūknis, kas nodrošina siltuma avotu sūknēšanu no zemes uz ēku, kā arī siltumnesēja cirkulāciju apkures sistēmā. Zem zemes izvietotās caurules siltuma ieguvei iespējams izvietot vairākos veidos – vertikāli, horizontāli un cilpās.

Zemes siltumsūkņu darbināšanai karsto ūdeni vai tā tvaiku nav nepieciešams sūknēt ārā no zemes dzīlēm. Šie siltumsūkņi uzņem pazemē, precīzāk, augsnē esošo siltumu. Siltumsūkņu darbības princips ir līdzīgs kā ledusskapjiem – siltums tiek saņemts no zemes un ar to tiek uzsildīta ēka (ledusskapī – siltums tiek paņemts no produktiem un izvadīts virtuvē pa ledusskapja aizmugurē esošo dzesēšanas elementu). Vasarās siltumsūknis var nodrošināt arī ēkas dzesēšanu.

Lai siltumsūknis darbotos un nodrošinātu siltumnesēja plūsmu apkures sistēmā, ir nepieciešama elektroenerģija. Visefektīvāk darbojas siltumsūkņi, kuriem ir augstāks lietderības koeficients jeb COP. COP parāda, cik vienības siltuma ierīce rada, patērējot vienu vienību elektroenerģijas. Jāatceras, ka, pazeminoties āra gaisa temperatūrai, pazeminās arī zemes temperatūra un līdz ar to arī siltumsūkņa darbības efektivitāte.

Izmantošana uzņēmumā

Ģeotermālās enerģijas izvērtējums

Priekšrocības

Trūkumi

 • Iespēja prognozēt un plānot enerģijas ražošanu
 • Zemes siltumsūkņa darbības procesā nerodas tiešās emisijas
 • Ilgtermiņā izmaksu ziņā konkurētspējīgs risinājums
 • Risinājuma izbūve ir salīdzinoši dārga
 • Iespēja iegūt tikai siltumenerģiju, kā arī nepieciešams patērēt elektroenerģiju
 • Iekārtu efektivitāte samazinās, palielinot nepieciešamo sildīšanas temperatūru
 • Sistēmas efektivitāte atkarīga no augsnes veida un temperatūras, kas pieejama augsnes dziļākajos slāņos

Pieredzes stāsti, izmantojot atjaunīgos energoresursus

Dalāmies ar Elektrum Solārais klientu pieredzes stāstiem, kuri izvēlējušies uzstādīt saules paneļus.

TC "Spice"

Tc Spice.jpg

 • T/c "Spice" ir kļuvusi par pirmo tirdzniecības centru, kas uzstādījis saules paneļu parku uz sava jumta. Šis novatoriskais projekts ir pirmais šāda veida projekts Baltijā un ir daļa no tirdzniecības centra apņemšanās nodrošināt ilgtspējīgu un atjaunīgo enerģiju.
 • Saules paneļu parks, kas tika uzstādīts 2022.gada nogalē sadarbībā ar Elektrum, savā izmērā sasniedz 5000 kvadrātmetrus uz tirdzniecības centra stāvvietas jumta.
 • Kopumā uzstādīti 1450 saules paneļi ar kopējo sistēmas jaudu 652 kilovati (kW), kas tirdzniecības centram ik gadu saražos vismaz 555 531 kilovatstundu (kWh) enerģijas.
 • Visa saražotā zaļā elektroenerģija tiks izmantota uzņēmuma pašpatēriņam, kas nodrošinās 15% no uzņēmuma kopējā elektroenerģijas patēriņa un sniedz iespēju būt neatkarīgākiem no elektroenerģijas ražotājiem un tirgus cenām.

Pateicamies par uzticību TC "Spice" un priecājamies, ka varam palīdzēt ceļā uz energoneatkarību un videi draudzīgāku enerģijas izmantošanu!

Zemnieku saimniecībā “Purvi”

ZS ''PURVI''.png

 • Zemnieku saimniecībā “Purvi” saules paneļi zaļo enerģiju ražo jau kopš 2019. gada septembra.
 • Saimnieks Uldis Romanis vēlējās saules paneļus uzstādīt uz dzīvojamās mājas jumta, bet jumta konstrukcija nebija piemērota šim mērķim – tas ir vērts austrumu-rietumu, nevis dienvidu virzienā.
 • Saules paneļu komplektu ar jaudu 10,4 kW uzstādīja uz blakus esošajām saimniecības ēkām.
 • Aptuvenais saražotās elektroenerģijas apjoms gadā ir 11 000 kWh.
 • Dokumentu saskaņošanas process ilga aptuveni divus mēnešus, bet saules paneļu uzstādīšanas process – tikai divas dienas.
 • Rudenī un ziemā elektroenerģijas rēķinā nebija straujas izmaiņas, bet kopš pavasara rēķins ievērojami samazinājās – maijā pat par 170 eiro. Lielāko daļu no saražotās enerģijas izmanto saimniecības pašpatēriņam.
 • Prognozēts, ka paneļi atmaksāsies vidēji septiņu gadu laikā.
 • Saimniekiem, kas ir aizdomājušies par saules paneļu uzstādīšanu, Uldis Romanis iesaka apzināt dažādus piedāvājumus un izvēlēties to, kurš šķiet pieņemamāks un saprotamāks. Tad arī pats paneļu uzstādīšanas process liekas neērtības nesagādās.

Rakstu pilnā apjomā aicinām skatīt šeit

AS "Preiļu siers"

AS Preiļu siers 2.png

 • AS "Preiļu siers" ražotnē uzstādīta šķeldas katlu māja, mērķtiecīgi investēts CO2 samazināšanā ražošanas procesos, modernizētas ražotnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Rūpnīcā ir ieviesta un tiek uzturēta energopārvaldības sistēma un tiek nodrošināta praktiski bezatlikumu ražošana.
 • Saules paneļu elektrostaciju uzņēmums uzstādīja 2021. gadā, kas tobrīd bija lielākā Latgalē.
 • Tās jauda ir 0,15 MW, teorētiskais atmaksāšanās laiks – 7 gadi ar nosacījumu, ka visa saražotā elektroenerģija tiek izmantota pašpatēriņam.
 • Saules enerģijas izmantošanu uzņēmums izvērtēja arī 2009. un 2015. gadā, bet tobrīd izmaksas bija pārlieku augstas un projekta realizācija nebūtu ekonomiski pamatota. Šobrīd saules paneļu izmaksas ar katru dienu kļūst arvien pievilcīgākas.
 • Uzstādītā saules paneļu elektrostacija palīdzēs samazināt uzņēmuma CO2 emisiju par 16 tonnām gadā.
 • Saulainā ziemas dienā uzņēmumā uzstādītā saules elektrostacija saražo aptuveni 1/6 daļu no nepieciešamās elektroenerģijas, bet saulainā vasaras dienā aptuveni 1/9 daļu.

Rakstu pilnā apjomā aicinām skatīt šeit

Likteņdārzs

Elektrum_Lliktendarzs.jpg

Likteņdārzs – vieta Kokneses novadā, kur satiekas cilvēka un valsts pagātne, tagadne un nākotne. Tā ir vieta, kurā var arī gūt gan atelpu no ikdienas darbiem, gan iedvesmu jauniem mērķiem un sasniegumiem. Jau kopš tā pirmsākumiem atbalstītāju un sadarbības partneru vidū ir Latvenergo, dažādos veidos palīdzot iekārtot vietu, kuras būtība ir vērsta uz nākotni. Mūsu vērtības "Ar domām par nākotni" un "Ar sirdi", domājot par ilgtspēju un atjaunīgajiem resursiem, iekļaujas nesen atklātajā projektā, Likteņdārzā uzstādot Elektrum saules paneļu sistēmu.

2023. gada vasarā Likteņdārzā Elektrum komanda izbūvēja 26 saules paneļu zemes mikroģenerācijas staciju ar kopējo jaudu 10,5 kilovati (kW), kas spēj saražot aptuveni 10 600 kWh elektroenerģijas gadā. Saražotā zaļā elektroenerģija tiks izmantota teritorijā esošajam Saieta nama pašpatēriņam, nodrošinot 15% no kopējā elektroenerģijas patēriņa un uzlabojot ēkas kopējo energoefektivitāti, novēršot 4,974 kg CO2 emisijas gadā. Paredzētais sistēmas atmaksāšanās laiks ir no 5 līdz 6 gadiem.

Orkla Latvija

Orcla_Latvia.jpg

2023.gada rudenī viens no Latvijā vadošajiem pārtikas ražotājiem "Orkla Latvija" uzstādījis saules paneļus uz šokolādes ražotnes "Laima" jumta, tādējādi nodrošinot aptuveni 1/4 daļu no ražošanā nepieciešamā elektroenerģijas pašpatēriņa. Investējot 255 tūkstošus eiro atjaunīgās enerģijas ražošanas projektā, plānots gadā saražot 287 MWh zaļās elektroenerģijas, nosedzot 25% no uzņēmuma kopējā patēriņa. Gada laikā saražotā zaļā enerģija ļaus samazināt CO2 izmešus 136 tonnu apmērā, kas atbilst aptuveni 190 koku iestādīšanai. Projekta īstenošanu nodrošina AS "Latvenergo" tirdzniecības zīmols Elektrum

Rakstu pilnā apjomā aicinām skatīt šeit

AS "Sakret Holdings"

2023.gada 26.oktobrī viens no Baltijas lielākajiem būvmaisījumu ražotājiem – AS "Sakret Holdings" uzsāka nozīmīgu projektu – saules paneļu parka izveidi uzņēmuma ražošanas teritorijā Ropažu novadā. Saules paneļu parka uzstādīšanu realizē AS "Latvenergo".

No saules paneļiem iegūto zaļo enerģiju uzņēmums izmantos ražošanas vajadzībām, šim nolūkam nodrošinot līdz 50% nepieciešamās elektroenerģijas. Projektā plānots ieguldīt 250 000 eiro, un to iecerēts pabeigt 2024.gada pavasarī. Paredzams, ka 518 uzstādītie saules paneļi saražos vidēji 256 tūkstošus kWh gadā. Iegūtā elektroenerģija nosegs gandrīz pusi no ražošanai nepieciešamā daudzuma.

"Būvmaisījumu ražošanai ir sezonāls raksturs, proti, lielākie apjomi tiek saražoti tieši vasarā, kad ir arī visvairāk saules gaismas. Līdz ar to tas ir racionāls solis – izmantot sezonalitāti savā labā un ņemt talkā saules enerģiju," norāda "Sakret" padomes priekšsēdētājs Andris Vanags. "Projekta uzsākšanas datums – Pasaules ilgtspējas diena – nav nejaušs. "Sakret" jau kopš darbības pirmsākumiem 2003. gadā ir ievērojis šos principus, piemēram, izmantojot vietējo produkciju un pārstrādātus materiālus. Šogad sperti divi sevišķi nozīmīgi soļi. Sākotnēji izstrādājām uzņēmuma pirmo ilgtspējas pārskatu, kas ļauj kompleksi izvērtēt mūsu darbu un plānot tālāko attīstību. Otrs solis, kas izriet no pārskatā iekļautajiem energoefektivitātes pasākumiem, ir šodien uzsāktā saules paneļu uzstādīšana."

Pieredzes stāsti, izmantojot atjaunīgos energoresursus

Ne visiem uzņēmumiem ir iespēja pašiem uzstādīt zaļās enerģijas tehnoloģijas, tomēr, ja uzņēmums vēlas atbildīgi izturēties pret vidi, tad vieglākais solis ir izvēlēties Zaļās elektroenerģijas produktu, kas ar izcelsmes apliecinājumiem garantē, ka pilnīgi katra uzņēmumā patērētā MWh ir tikusi saražota, izmantojot atjaunīgos energoresursus.

Vai neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Uzdodiet to šeit!