Enerģijas monitorings un patēriņa analīze

Enerģijas monitorings un patēriņa analīze.jpg

Energomonitoringa ieviešana dažādās nozarēs spēj dot 5 līdz 20 % ietaupījumu no gada enerģijas izmaksām.

Enerģijas monitorings sniedz lietotājiem datus par viņu patēriņa modeļiem, lai viņi varētu pieņemt apzinātus lēmumus par enerģijas pārvaldību un ietaupīt resursus. Monitoringu iespējams veikt gandrīz par visiem resursiem, kas nepieciešami uzņēmuma darbībai: elektrību, gāzi, siltumu, ūdeni, saspiestu gaisu, tvaiku u. c.

Enerģijas monitoringu veic, izmantojot speciālu enerģijas programmatūru, kas apkopo datus par enerģijas patēriņu, analizē tos un pēc tam sagatavo noderīgu informāciju tieši klienta ierīcē. Programmatūra izmanto skaitītājus vai citas mērierīces, lai apkopotu datus par katru nepieciešamo resursu un sniegtu pilnīgu priekšstatu par enerģijas patēriņu.

Energomonitoringa_grafiks.png

Ērta energomonitoringa pazīme ir vienkārši saprotams un intuitīvs programmatūras dizains. Ja sistēma ir parocīga un viegli pieejama darbiniekiem, ir lielāka iespēja, ka tā tiks izmantota un no tās lietošanas tiks gūts labums.

Elektroenerģijas monitorings

Kas ir elektroenerģijas monitorings?

 • Elektroenerģijas monitorings parāda jūsu elektroenerģijas patēriņu un ļauj sekot gan reāllaika patēriņam, gan analizēt pagātnes patēriņu. Monitorings ir rentabls veids, kā izsekot uzņēmuma enerģijas izmaksām un enerģijas patēriņa tendencēm. Ja vēlaties ietaupīt maksu par elektrību un samazināt oglekļa emisiju, enerģijas monitorings ir labs pirmais solis.
 • Kopējs uzņēmuma vai ražotnes patēriņš parādīs visu iekārtu patēriņu. Tas ir noderīgs analīzes rīks, lai novērtētu, cik vidēji elektroenerģijas jūs patērējat ražotnē vienas vienības ražošanai vai cik elektroenerģijas kopā patērē jūsu ofiss noteiktās laika stundās. Šim nolūkam var izmantot kopējā skaitītāja datus. Ja jūsu objektā ir uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs, jūs varat sekot līdzi savam patēriņam noteiktos laika periodos.
 • Viedie skaitītāji palīdz ne tikai jums, bet arī jūsu enerģijas piegādātājam. Šie skaitītāji var nosūtīt rādījumus tieši jūsu enerģijas piegādātājam. Jūsu enerģētikas uzņēmums pēc tam var izmantot šo informāciju, lai sniegtu jums precīzākus rēķinus vai piedāvātu enerģijas patēriņa analīzes rīkus.
 • Lai precīzāk izprastu, kuri procesi vai iekārtas visvairāk patērē elektroenerģiju, nepieciešama sīkāka patēriņa analīze. Šim nolūkam tiek izmantotas dažādas metodes un elektroenerģijas monitoringa iekārtas.

Kā tiek veikts elektroenerģijas monitorings?

Elektroenerģijas monitoringa ierīcēm ir trīs galvenās sastāvdaļas:

 1. elektroenerģijas patēriņa sensors;
 2. informācijas raidītājs;
 3. informācijas uztvērējs, displejs vai vārteja.

Daļa elektroenerģijas monitoringa ierīču sastāv no visām trim komponentēm vienā, citām tās ir atsevišķās ierīces, lai varētu kombinēt dažādu sensoru, raidītāju vai uztvērēju skaitu.

 • Daļa iekārtu izmanto strāvas sensoru skavas. Skavas darbojas, mērot elektromagnētisko lauku ap strāvas kabeli. Ar šādām skavām iespējams monitorēt konkrētas iekārtas, iekārtu grupas vai visas ēkas patēriņu.

Piezīme. Saspiežot sensoru skavas ap parastu pagarinājuma vadu, būs redzams “0”. Tas ir tāpēc, ka magnētiskais lauks no fāzes un nulles vadiem viens otru izslēdz. Atsevišķu ierīču uzraudzībai mēs iesakām elektrotīkla kontaktdakšu.

 • Optiskie sensori darbojas, mērot impulsa jaudu jūsu elektroenerģijas skaitītājā vai apakšskaitītājā. Impulsa izeja ir vienkārši sarkana LED gaisma, kas mirgo sinhroni ar jūsu enerģijas patēriņu. Daži optiskie sensori var pat izmērīt vecmodīgos griešanās diska mehāniskos elektrības skaitītājus.
 • Magnetometrus lielākoties izmanto tikai jaudas sensoros. Tie ir līdzīgi strāvas skavām, jo tie mēra elektromagnētisko lauku pie vadītāja. Bet tos ir pat vieglāk uzstādīt, jo tie nav jāsavelk ap strāvas kabeli, tiem vienkārši ir jāatrodas kabeļa tuvumā.
 • Aktīvās strāvas skaitītāji, kuri izskatās pēc parastiem pārsprieguma aizsargslēdžiem un stiprinās tieši pie DIN sliedēm, var viegli tikt integrēti iekšējā elektrotīklā. Tie ir viegli montējami, kompakti, kā arī nodrošina attālinātas vadības iespējas.

Ja nepieciešams informāciju pārraidīt lielākos attālumos, nākamā sastāvdaļa ir raidītājs. Tas ir daļa no enerģijas sensora vai tiek pievienots tam klāt. Raidītāja uzdevums ir pārsūtīt datus no sensora uz uztvērēju, kas atrodas citur. Enerģijas monitoringa iekārtas datu nosūtīšanai izmanto dažādas metodes. Dažas no tām ir radioviļņu raidītāji, Bluetooth vai Wi-Fi.

 • Radioviļņu raidītāji izmanto dažādas radiofrekvences. Katra no frekvencēm paver dažādas priekšrocības. Zemākas frekvences ļauj raidīt tālāk ar mazāku nepieciešamo jaudu, bet informācijas ātrums ir lēnāks. Augstāka frekvence ļauj datus nogādāt ātrāk, tomēr tas saīsina pārraidāmo distanci un spēju pārvarēt šķēršļus, piemēram, sienas vai lielgabarīta iekārtas.
 • Bluetooth ir konkrēta diapazona frekvences. Šādi raidītāji dod priekšroku uztvert informāciju ar iekārtām, kas atbalsta šādu datu nolasīšanu un apstrādi.
 • Wi-Fi frekvenču raidītāji ļauj pārraidīt informāciju visām iekārtām, kas spēj uztvert Wi-Fi signālu. Tas ļauj nolasīt datus no datora vai viedtālruņa.

Pēdējā sastāvdaļa monitoringa sistēmā ir uztvērējs, displejs vai vārteja. Uztvērējs var būt displeja ekrāns, interneta maršrutētājs, atsevišķs centrmezgls vai pat mobilais tālrunis. Lielākajā daļā gadījumu uztvērējs ir tikai interneta vārteja, kas ļauj apskatīt datus citur, piemēram, datorā, planšetdatorā vai mobilā tālruņa lietotnē.

Kādi ir būtiskākie energomonitoringa elementi?

 • Datu ievākšana – enerģijas/resursu patēriņa mērīšana un reģistrēšana
 • Datu analīze – patēriņa saistīšana ar izmērīto produkciju, piemēram, ražošanas apjomu
 • Datu salīdzināšana – patēriņa salīdzināšana ar atbilstošu standartu vai etalonu
 • Mērķu noteikšana – pasākumu izstrāde, lai samazinātu vai kontrolētu enerģijas patēriņu
 • Uzraudzība – regulāra enerģijas patēriņa salīdzināšana ar noteikto mērķi
 • Rezultātu ziņošana – informācija par rezultātiem, tostarp par jebkādām novirzēm no noteiktajiem mērķiem
 • Kontrolēšana – pārvaldības pasākumu īstenošana, lai labotu iespējamās atšķirības

Kādi ir ieguvumi no elektroenerģijas monitoringa un patēriņa analīzes?

 • Elektroenerģijas patēriņa analīze un iespējamais ietaupījums
 • Diennakts patēriņa struktūras efektivizācija jeb iespēja monitorēt ne tikai patēriņu darba laikā, bet arī gaidīšanas režīma patēriņu
 • Iekārtu apslēpto bojājumu savlaicīga atklāšana
 • Neplānoto dīkstāvju risku samazināšana
 • Darba procesu optimizācija
 • Elektrosaimniecības pārraudzība tiešsaistē
 • Kopējs rēķins pakalpojumam un elektroenerģijai

Inteliģenta enerģijas uzraudzības sistēma var arī:

 • atzīmēt kļūdas reāllaikā un norādīt, kādi enerģijas taupīšanas pasākumi atrisinās problēmu;
 • sniegt galvenos darbības rādītājus (KPI), piemēram, modelēt grafikus un scenārijus, kas attiecas uz konkrētām enerģijas patēriņa jomām, enerģijas patēriņa intensitāti un citiem rādītājiem, kuri var noderēt, nosakot enerģijas patēriņa mērķus vai analizējot ražošanas efektivitāti.

Enerģijas monitorings ļauj izsekot patēriņa datiem un tam, kā nepieciešamais resurss tiek izmantots jebkurā diennakts laikā.

piemers_datu_atspogulojumam_2c99e.png

Enerģijas monitoringu un analīzi var veikt jebkurš uzņēmuma darbinieks, bet tam ir nepieciešamas specifiskas zināšanas. Parasti to dara nekustamā īpašuma pārvaldnieki vai uzturētāji.

Lai apmācītu darbiniekus, iepazīstinātu ar iespējām un piedāvātu uzņēmuma energopārvaldības uzlabojumus, ir iespējams veikt energoauditus un piesaistīt speciālistus, kuri nodrošina energomonitoringu jūsu vietā.

Klientu pieredzes stāsti par ieguvumiem, ko dod energomonitoringa iekārtu izmantošana

 • Iekārtu darba grafika optimizācija. Diennakts energomonitoringa dati pirmsskolas izglītības iestādē parādīja, ka lielāko daļu patēriņa veido siltumsūknis, strādājot katru dienu vienā režīmā. Ņemot vērā energomonitoringa patēriņa grafikā redzamo darba laiku, tika mainīti siltumsūkņa iestatījumi, to izslēdzot no plkst. 18 līdz plkst. 4 rītā. Vidējais diennakts patēriņš tādējādi saruka no 415 kWh līdz 198 kWh, nesamazinot komfortablo temperatūru telpās, kur uzturas personāls un bērni. Iestāde ietaupīja 52 % elektroenerģijas!
 • Bojājumu novēršana. Ražotnes patēriņa grafikā bija redzams, ka naktī, kad darbi nenotika, ik pēc 20 minūtēm ieslēdzās gaisa kompresors. Pārbaudot tā tehnisko stāvokli, izdevās novērst noplūdes saspiestā gaisa sistēmā. Tādējādi ražotne ne vien ietaupīja elektroenerģiju, bet laikus veica kompresora remontu, paildzinot tā darbmūžu.
 • Darbu organizācija un komunikācija. Sporta zālē, salīdzinot apgaismojuma patēriņa grafiku ar sporta nodarbību laikiem, atklājās, ka apkopēja katru dienu uzkopj telpu, kaut gan tā tiek ekspluatēta 2–3 dienas nedēļā. To novēršot, sporta zāle samazināja elektroenerģijas patēriņu un racionalizēja personāla darba laiku.

Pieredze enerģijas monitoringa sistēmas izmantošanā

Enerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspēju

Saldus novada pašvaldības pieredze energopārvaldības sistēmas uzturēšanā

Brabantia Latvia pieredze enerģijas avotu diversifikācijā

baneris_portala_sadala_augsa.jpg

Energo analītika un ko tas piedāvā uzņēmumam!

Laikā, kad elektroenerģijas cenas sasniegušas rekordlielas atzīmes, ilgtspējīgai biznesa vadībai kā nekad ir svarīgi saprast, vai elektroenerģija tiek patērēta efektīvi. Te talkā nāk Elektrum jaunais patēriņa analīzes rīks – Energo analītika!

Lai enerģiju pārvaldītu efektīvi, ir jāzina, kur un kad tā tiek patērēta, jāspēj salīdzināt patēriņu gan ilgtermiņā, gan arī operatīvi atskatīties uz vakardienu, saskatīt tendences, atmaskot "enerģijas zagļus" un pieņemt pareizus, datos balstītus lēmumus.

Energo analītika sniedz visas šīs iespējas, piedāvājot Elektrum biznesa klientiem patstāvīgi veidot dažāda veida atskaites, atlasot viņiem svarīgus datus. Atverot rīku, klients redzēs datus par sava uzņēmuma vienu vai vairākiem objektiem līdz pat iepriekšējai dienai, kā arī varēs apskatīt tos detalizēti un salīdzināt pa periodiem vai savā starpā.

"Energo analītika ir pieejama visiem Elektrum portāla autorizētajiem juridiskajiem klientiem bez maksas. Te klients var sekot līdzi savu objektu patēriņa dinamikai, salīdzināt to starp objektiem, plānot budžetu, savlaicīgi pamanīt neraksturīgi lielu patēriņu un, balstoties uz iegūtajiem datiem, veikt savas saimniecības patēriņa sakārtošanu – efektivizēšanu vai iekārtu bojājumu novēršanu. Būtisks ieguvums ir tāds, ka mūsu biznesa klienti, kuru pārvaldībā ir vairāki uzņēmumi, nu spēs salīdzināt objektus vienuviet, vienā tabulā un vienā grafikā. Klientiem pavērsies līdz šim neredzēts skats uz viņu objektu enerģijas patēriņu, un es ticu, ka daudzi spēs to izmantot savā labā", uzsver Elektrum klientu piedāvājumu attīstības vadītājs Lauris Džeriņš.

Vai neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Uzdodiet to šeit!