Izlīdzinātais maksājums

Izlīdzinātais maksājums ļaus jums par dabasgāzi ik mēnesi maksāt jau laikus zināmu, vienādu summu. Izlīdzinātā maksājuma summu jums aprēķināsim individuāli, atbilstoši jūsu vidējam dabasgāzes patēriņam.

Svarīgi zināt, ka ar Izlīdzināto maksājumu jūs kopumā samaksāsiet tikpat, cik patērēsiet!

Izlīdzinātais maksājums

Priekšrocības, norēķinoties ar Izlīdzināto maksājumu

  • Skaitītāja rādījumi ir jānodod ne biežāk kā reizi ceturksnī;
  • Vienāda maksājuma summa katru mēnesi;
  • Maksājuma summu varat pārrēķināt, ja jūsu patēriņš ir mainījies. 

Izlīdzinātā maksājuma pārrēķins

Vismaz reizi gadā veiksim jūsu Izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu – salīdzināsim jūsu faktiski patērēto dabasgāzes apjomu ar apmaksāto un aprēķināsim jaunu Izlīdzinātā maksājuma summu. Patēriņa un maksājumu starpību iekļausim jaunajā summā, to vienmērīgi izlīdzinot.

Izlīdzinātā maksājuma aprēķina piemērs_LV.png