Par dabasgāzes tirgu

Dabasgāzes enerģijas tirgus Latvijā darbojas pēc līdzīga principa kā elektroenerģijas tirgus – mēs nodrošinām dabasgāzes tirdzniecību, savukārt sadales pakalpojumus, kā arī pārvadi un uzglabāšanu nodrošina pārvades un  sadales operatori  AS „Conexus Baltic grid” un AS „Gaso” neatkarīgi no izvēlētā tirgotāja.

Kā darbojas dabasgāzes tirgus Latvijā?

Infografiks_kā darbojas dabasgāzes tirgus Latvijā_LV.png

Kā veidojas dabasgāzes cena?

Kopš dabasgāzes tirgus atvēršanas dabasgāzes maksa ir atkarīga no dažādiem faktoriem: no izvēlētā produkta, no patēriņa un no pieslēguma veida.

Kopējo maksu par dabasgāzi veido 5 daļas:

  • dabasgāzes cena, kuru mēs piedāvājam kā jūsu izvēlētais tirgotājs;
  • maksa par pārvades pakalpojumiem, ko visiem klientiem nosaka AS „Conexus Baltic Grid”;
  • maksa sadales pakalpojumiem, ko visiem klientiem nosaka AS „Gaso”;
  • akcīze, ko nosaka un regulē valsts;
  • pievienotās vērtības nodoklis (PVN), ko nosaka un regulē valsts.

Dabasgāzes cenas veidošanās shēma_LV.png

2023.gadā galalietotājiem piegādātās dabasgāzes izcelsme 

 

Atbildes uz mūsu klientu biežāk uzdotajiem jautājumiem

Kas man ir jādara, lai mainītu dabasgāzes tirgotāju un noslēgtu dabasgāzes līgumu ar Elektrum?

Ja vēlaties noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu ar Elektrum, visērtāk tas izdarāms portālā, izmantojot kalkulatoru, atrodiet sev piemērotāko produktu un nospiediet „Slēgt līgumu”. Mēs parūpēsimies par visām formalitātēm, kas saistītas ar dabasgāzes tirgotāja maiņu.

Ja pieteikumu līguma slēgšanai iesniegsiet līdz mēneša 15. datumam, līgums stāsies spēkā jau no nākamā mēneša 1. dienas. Savukārt, ja pieteikumu iesniegsiet no 16. datuma, līgumu varēsim noslēgt ar aiznākamā mēneša 1. datumu.

Vai man ir jāsazinās ar iepriekšējo dabasgāzes tirgotāju, ja vēlos pāriet ar dabasgāzi pie Elektrum?

Noslēdzot dabasgāzes līgumu ar mums, līgums ar iepriekšējo tirgotāju par šo objektu tiks izbeigts automātiski. 

Vai ir iespējams pāriet uz Elektrum dabasgāzi, ja esmu pārmaksājis pie cita tirgotāja?

Ja esat pārmaksājis savam iepriekšējam dabasgāzes tirgotājam, tas nav šķērslis, lai pārietu pie mums. Mainoties tirgotājam, jums ir jāpaziņo faktisko skaitītāja rādījumu savam iepriekšējam tirgotājam. Ar šo rādījumu arī uzsāksim dabasgāzes līgumu pie mums. Ja veicāt maksājumu virs šī skaitītāja rādījuma, jūs varat vērsties pie iepriekšēja tirgotāja, lai saņemtu pārmaksātas naudas atmaksu.

Kā tiek risināti jautājumi un pretenzijas saistībā ar dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumiem?

Jautājumus un pretenzijas saistībā ar dabasgāzes  tirdzniecības pakalpojumiem klienti var iesniegt AS "Latvenergo" klientu servisā pa tālruni 8400, e-pastu klientu.serviss@elektrum.lv vai sūtot vēstuli - Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1230. Atbilde klientam tiek sniegta 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet papildu pārbaudes un būtiskas papildu informācijas nepieciešamības gadījumā - 30 dienu laikā pēc saņemšanas. Ja klientam  un AS "Latvenergo", savstarpēji vienojoties, neizdodas izšķirt strīdus, kuri radušies dabasgāzes tirdzniecības līguma darbības gaitā, tos izskata tiesību aktos noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.