SMS pakalpojumi

Reģistrējot savu mobilā tālruņa numuru, varat bez maksas saņemt informāciju:

  • ja ir pazudusi elektrība un kad tās piegāde ir atjaunota;
  • par plānotajiem remontdarbiem, kuru dēļ uz laiku tiks pārtraukta elektrības piegāde.