Tehniskā telpa

1. Ventilācijas iekārta

Ventilācijas iekārta.jpg

Pareizi izvēlēta un izbūvēta ventilācijas sistēma rūpēsies ne tikai par iekštelpu gaisa kvalitāti un cilvēku komfortu, bet arī par ēkas ilgmūžību un energoresursu efektīvu izmantošanu.

Ventilācijas sistēmas sniegtie ieguvumi:

 • saglabā ideālus apstākļus iekštelpās, kas uzlabo produktivitāti;
 • samazina patērēto enerģiju, attiecīgi samazinot arī izmaksas;
 • samazina baktēriju, vīrusu izplatību;
 • aptur "slimās" mājas sindromu – bez ventilācijas tiek radīti labvēlīgi apstākļi pelējuma sēnītei.

Ventilācijas iekārta - izvēle, lietošana un kopšana

Izvēle

Ventilācijas sistēma ar rekuperāciju ir energoefektīvākais ventilācijas veids, jo tā izmanto aizplūstošā gaisa siltumenerģiju vai aukstumenerģiju, lai uzsildītu vai atdzesētu ieplūstošo gaisu.

 • Jau projektēšanas fāzē ir jāņem vērā tehniskās apkopes prasības, lai nodrošinātu, ka pie ventilācijas sistēmas daļām var viegli piekļūt pārbaudes vai tīrīšanas laikā.
 • Svaigā gaisa pieplūdes kanālus un iekštelpu gaisa nosūces kanālus, kas atrodas ēkas ārpusē, nav vēlams uzstādīt tuvu citu citam, lai ventilācijas iekārta neiesūktu atpakaļ ēkā tikko no mājokļa izplūdušo gaisu.

Lietošana

 • Pazeminot pieplūdes gaisa temperatūru, būs nepieciešams mazāks enerģijas daudzums gaisa uzsildīšanai.

Kopšana

 • Lai cik labi strādā ventilācijas sistēma, katru gadu ir nepieciešamas regulāras speciālista pārbaudes, tādējādi nodrošinot iekārtas ilgmūžību. Speciālists var identificēt problēmas, piemēram, detaļu nolietojuma pakāpi.
 • Lai ventilācijas iekārta darbotos efektīgi un droši, regulāri ir jāmaina un jātīra gaisa filtri. Dažādu ražotāju ierīcēm lielākoties ir atšķirīgs apkopes biežums. To ietekmē arī ventilācijas iekārtas noslodzes intensitāte, āra gaisa piesārņojums un ēkas ģeogrāfiskais novietojums.
 • Lai nodrošinātu gaisa plūsmu, ir būtiski tīrīt režģus, īpaši tos, kas atrodas virtuvē. Primārie gaisa plūsmas bloķēšanas cēloņi ir uzkrājušies putekļi un taukains ventilācijas režģis.

2. Tilpuma ūdens sildītājs jeb boilers

Tilpuma ūdens sildītājs.jpg

Tilpuma ūdens sildītājs - izvēle, lietošana un kopšana

Izvēle

 • Svarīgi izvēlēties katras ģimenes vajadzībām atbilstoša tilpuma elektrisko ūdens sildītāju jeb boileru. Lielāka tilpuma ūdens sildītāji patērē vairāk elektrības. Tomēr, ja ģimenes locekļi lieto ūdeni dažādos diennakts laikos, var izmantot arī mazāka tilpuma boileru.
 • Domājot par ūdens sildītāja iegādi, jāizpēta energomarķējumā sniegtā informācija. Tā ne tikai norāda energoefektivitātes klasi, prognozēto elektrības patēriņu un trokšņu līmeni, bet būs arī palīgs dažādu iekārtu salīdzināšanai.

Ieteicamais ūdens sildītāja tilpums atbilstoši cilvēku skaitam mājsaimniecībā:

 • 1 cilvēks → 30–70 litru
 • 2 cilvēki → 80–150 litru
 • 4 cilvēki → 100–250 litru
 • 5 un vairāk cilvēku → līdz 300 litriem

Atkarībā no iekārtai paredzētās vietas telpā ir pieejami gan vertikāli, gan horizontāli ūdens sildītāji, tomēr vertikālo ūdens sildītāju apkope ir ērtāka.

Tilpuma ūdens sildītāju vēlams novietot iespējami tuvāk ūdens lietošanas vietai, lai novērstu uzsildītā ūdens atdzišanu caurulēs.

Lietošana

 • Uzsildāmā ūdens temperatūra jāiestata 55–59 ˚C robežās, lai neapkaļķotos sildelements, nepalielinātos ūdens sildīšanas laiks un elektrības patēriņš.
 • Atrodoties ilgāku laiku ārpus mājas, vēlams pirms došanās prom atvienot iekārtu no strāvas avota.
 • Ja ūdens sildītājs atrodas vasarnīcā, tad, izmantojot viedo rozeti, ir iespējams to ieslēgt attālināti tieši tajā brīdī, kad tas ir nepieciešams.
 • Ilgāku laiku nelietojot ūdens sildītāju un ieslēdzot to no jauna, vispirms ūdens ir jāpatecina, jo tajā var būt savairojušās nevēlamas baktērijas.

Kopšana

 • Ūdens sildītāja apkopi vēlams uzticēt speciālistam, veicot to ne retāk kā reizi gadā.
 • Pirms tīrīšanas tilpuma ūdens sildītājs ir jāatvieno no elektrības un ūdens padeves.

3. Caurplūdes ūdens sildītājs

Caurplūdes ūdens sildītājs.jpg

Caurplūdes ūdens sildītāji nodrošina karsto ūdeni tikai tik daudz, cik tas ir nepieciešams. Tie nerada enerģijas zudumus, kas saistīti ar siltā ūdens uzglabāšanu. Ūdens tiek sildīts tikai izmantošanas brīdī, līdz ar to elektrību patērē tikai tajā laikā.

Kad ir ieslēgts karstā ūdens krāns, aukstais ūdens plūst caur siltummaini ierīcē, kur gāzes deglis vai elektriskais elements silda ūdeni.

Caurplūdes ūdens sildītājs - izvēle, lietošana un kopšana

Izvēle

Caurplūdes sildītājiem pārsvarā ir nepieciešams trīsfāžu pieslēgums un lielas atļautās slodzes. Pirms šāda sildītāja iegādes nepieciešams noskaidrot parpieslēgšanas iespējām esošajam elektrotīklam.

Iegādājoties caurplūdes ūdens sildītāju, jāņem vērā trīs būtiski kritēriji:

 1. ūdens patērēšanas vietu skaits,
 2. kopējais iespējamais ūdens plūsmas ātrums,
 3. elektropadeves tehniskās iespējas.
 • 7–10 kW jaudas caurplūdes ūdens sildītājs ļaus ērti mazgāties dušā, bet, ja ir lielāks patēriņš, vēlams iegādāties sildītāju ar jaudu virs 18 kW.
 • Caurplūdes ūdens sildītāju ieteicams novietot iespējami tuvāk ūdens lietošanas vietai. Savukārt, ja dzīvojamā zona ir plaša un starp ūdens izvades punktiem ir liels attālums, izdevīgāk ir uzstādīt divus atsevišķus caurplūdes sildītājus.

Lietošana

 • Tā kā caurplūdes ūdens sildītājs ir efektīvāks par boileru, lai spētu samazināt patēriņu, ir jāpārdomā ūdens lietošanas paradumi, piemēram, izmantojot mazāk karstā ūdens.
 • Jāatceras lieki netērēt ūdeni, kā arī, ja iespējams, samazināt ūdens caurplūdes ātrumu.

Kopšana

 • Tāpat kā visām ierīcēm, labāk iekārtu apkopi uzticēt profesionālim, kā arī ielūkoties lietošanas instrukcijā.
 • Daudziem ūdens sildītāju modeļiem ir ūdens filtrs, kas pasargā no cieta ūdens, kaļķakmens un nosēdumiem. Šo filtru ir nepieciešams tīrīt. Ja ierīcei nav ūdens filtra, to dažkārt ir iespējams iebūvēt, lai uzlabotu ūdens kvalitāti un aizsargātu ierīci.
 • Ieteicams noslaucīt tvertnes ārpusi, lai nodrošinātu, ka uz tās neuzkrājas putekļi vai gruži. Pirms tam ir obligāti jāizslēdz strāvas padeve.

4. Kombinētais katls (kondensācijas gāzes apkures katls)

Kombinētais katls (kondensācijas gāzes apkures katls).jpg

Kombinētais ūdens sildītājs darbojas, gan izmantojot elektrību, gan siltumenerģiju, ja tas ir pievienots pie jau esošās siltuma apgādes sistēmas. Kombinētie katli karsto ūdeni silda caur katlā esošu siltummaini, tādēļ nav nepieciešams papildus uzstādīt karstā ūdens tvertni.

Kombinētais katls - izvēle, lietošana un kopšana

Izvēle

 • Kombinētos katlus visbiežāk izvēlas dzīvokļiem vai nelielām mājām, kur vienlaikus nepieciešamā karstā ūdens daudzums nav liels.
 • Šis risinājums ūdeni silda caurplūdes režīmā, un tā lielākais pluss ir maksimāla gāzes patēriņa efektivitāte. Tas patērēs mazāk gāzes nekā risinājums ar boilera pieslēgumu, jo katls silda karsto ūdeni brīdī, kad tiek atvērts karstā ūdens maisītājs.
 • Energomarķējumu piešķir kombinētajiem katliem, kas paredzēti telpu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai. Energomarķējumā norāda divas energoefektivitātes klases: viena attēlo, cik efektīvi iekārta apsilda telpu, otra – cik energoefektīva ir ūdens uzsildīšana. Energomarķējumu var arī izmantot kā palīgu, salīdzinot iekārtas.

Lietošana

 • Nav ieteicams vienlaikus patērēt ūdeni vairākās vietās, piemēram, doties dušā brīdī, kad kāds jau mazgājas vannā, jo karstā ūdens temperatūra samazināsies visos punktos.
 • Kombinētos katlus būtu nepieciešams novietot pēc iespējas tuvāk karstā ūdens punktiem un būtu vēlams, lai tie neatrastos tālāk par 10 m.

Kopšana

 • Regulāra apkope palīdzēs savlaicīgi atklāt problēmas, izvairoties no dārga remonta vai pat katla nomaiņas. Apkope ir nepieciešama arī no drošības viedokļa. Tāpat kā jebkura gāzes iekārta, apkures katls var būt bīstams, ja problēmas netiek pienācīgi risinātas.

Kurš ūdens sildītājs ir vispiemērotākais mājoklim?

Uzzināt vairāk par dažādiem ūdens sildītāju veidiem un to, kā izvēlēties piemērotāko mājoklim, palīdzēs izveidotais apskats.

Caurplūdes ūdens sildītājs

Tilpuma ūdens sildītājs

Kombinētais ūdens sildītājs (cietais kurināmais/elektrība)

Priekšrocības

Nav siltuma zudumu, jo ūdeni silda tikai tajā brīdī, kad to lieto.

Augstāks komforta līmenis.

Momentāni sasilda cauri plūstošo ūdeni.

Kompakts izmērs. Iespējams uzsildīt neierobežotu ūdens daudzumu.

Maza elektriskā jauda, vidēji 2 kW.

Ūdens spiediens nav būtisks.

Ūdens, izmantojot cieto kurināmo (malku, briketes, granulas), tiek uzsildīts ātrāk nekā ar elektrību.

Var nepārtraukti nodrošināt silto ūdeni lielos apjomos.

Trūkumi   

Liela elektriskā jauda, vidēji 15 kW.

Vajadzīgs trīsfāžu pieslēgums, kā arī ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumam jābūt vismaz 25 A.

Nepieciešamais ūdens spiediens – vismaz 2,5 atmosfēras.

 

Siltuma zudumi, jo ūdeni nepārtraukti uztur karstu.

Zemāks komforta līmenis.

Lielāks izmērs.

Ilgāks ūdens uzsildīšanas laiks (1–8 h atkarībā no tilpuma).

Nepieciešama regulāra apkope.

Aizņem salīdzinoši daudz vietas.

Pirms tā iegādes mājās jāiekārto vieta, kur tas tiks novietots.

Pietiekami sarežģīta ierīkošana – apkures iekārta tiek savienota ar dūmvadu, tai pievienoti pievadi uz ūdensvadu.

Tiek izmantots fosilais kurināmais, radot CO2 izmešus, savukārt, izmantojot elektrību, izmeši netiek radīti.

Vairāk informāciju par efektīviem ūdens izmantošanas paradumiem atradīsiet šeit.

5. Siltumsūknis

Siltumsūknis.jpg

Siltumsūknis - kopšana

Kopšana

Siltumsūknis, kuram regulāri veikta apkope, patērē par 10–25 % mazāk elektrības nekā novārtā atstāta iekārta.

 • Siltumsūkņa āra iekārtas nedrīkst būt aizklātas.
 • Regulāri jāpārbauda, vai nav sakrājušās rudens lapas vai sniegs uz tā. Tas attiecas arī uz siltumsūkņa apakšējo un sānu daļu.
 • Ziemas mēnešos jāuzmana, vai uz iekārtas un ap to neuzkrājas pārmērīgs ledus vai sniega daudzums. Tas ir īpaši svarīgi nelabvēlīgos laikapstākļos.
 • Lai noņemtu ledu vai netīrumus no siltumsūkņa spirālēm, nedrīkst izmantot asus nažus vai instrumentus. Tas var izraisīt smagus iekārtas bojājumus un fiziskas traumas. Ja iekārta atkal apledo, jāsazinās ar speciālistu.
 • Sistēmas apkope jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem, kā arī filtri jātīra reizi mēnesī vai pēc vajadzības.
 • Profesionālam tehniķim vajadzētu apkopt siltumsūkni vienreiz gadā.

6. Gāzes katls

Gāzes katls.jpg

Gāzes katli ir pilnībā automatizēti un ikdienā to darbībai nav nepieciešama cilvēka klātbūtne. Tie nerada ne pelnus, ne sodrējus, un tos var likt dzīvojamās telpās. Salīdzinājumā ar citām apkures sistēmām ir ļoti kompakti, to modeļu klāsts ir ļoti plašs. Kā arī tie ir viegli piemērojami visām prasībām attiecībā uz saražoto siltumu un siltā ūdens daudzumu.

Gāzes katls - kopšana

Kopšana

 • Gāzes katla apkope ir jāveic regulāri – vismaz vienu reizi gadā, lai nodrošinātu drošu un efektīvu iekārtas darbību. Gāzes katlu apkopi veic sertificēts speciālists.
 • Pat daži milimetri sodrēju un slikti ieregulēts deglis patērē par 5–10 % vairāk enerģijas. Tieši tāpat gāzes patēriņš palielinās, ja kāda no apkures sistēmas komponentēm, piemēram, sūknis, filtrs, vārsts, nestrādā atbilstoši plānotajam. Pēc pirmā darbības gada apkope ir obligāta.

Vai neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Uzdodiet to šeit!