Pakalpojumu izcenojumi

Pakalpojums Papildus informācija Cena ar PVN
Produkta pirmstermiņa maiņas maksa Produkta pirmstermiņa maiņas maksa ir 30.00 EUR (piemēram, Elektrum Stabilais produktam). To piemēro, ja izvēlēsieties citu produktu vai citus elektroenerģijas tirdzniecības noteikumus (cenu, termiņu, u.tml.) pirms esošā līguma perioda beigām. Maksa netiek piemērota, ja Jūsu esošais produkts ir Elektrum Universālais, Elektrum Dinamiskais, Elektrum Ekonomiskais vai Elektrum Izdevīgais ar elektroenerģijas tirdzniecības periodu uz nenoteiktu laiku.

30,00 EUR

Rēķins pa pastu  Iespēja saņemt ikmēneša rēķinu par patērēto enerģiju uz Jūsu norādīto pasta adresi.  2.00 EUR
Rēķins pa e-pastu Iespēja saņemt ikmēneša rēķinu par patērēto enerģiju uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Bezmaksas
Rēķina summa SMS veidā Iespēja saņemt rēķina summu SMS veidā. Īsziņa ar maksājuma summu tiek nosūtīta 1 reizi mēnesī. Šajā gadījumā rēķins netiek sūtīts klientam, bet ir pieejams portālā elektrum.lv 0.06 EUR
Izlīdzinātā maksājuma summa SMS veidā Īsziņa ar maksājuma summu tiek nosūtīta Izlīdzinātā maksājuma pārrēķina vai summas maiņas gadījumā. Izlīdzinātais pārrēķins netiek sūtīts klientam, bet ir pieejams portālā elektrum.lv.  Bezmaksas
Izlīdzinātā maksājuma pārrēķins pa pastu  Iespēja saņemt Izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu uz Jūsu norādīto pasta adresi.  2.00 EUR
Izlīdzinātā maksājuma pārrēķins pa e-pastu Iespēja saņemt Izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Bezmaksas
Atgādinājums par Izlīdzinātā maksājuma summu e-pastā Iespēja saņemt atgādinājumu par veicamā maksājuma summu e-pastā. Atgādinājums tiek nosūtīts 1 reizi mēnesī Bezmaksas
Atgādinājums par Izlīdzinātā maksājuma summu SMS veidā Iespēja saņemt atgādinājumu par veicamā maksājuma summu sms veidā. Atgādinājums tiek nosūtīts 1 reizi mēnesī.  0,06 EUR 
Maksājuma plāna noformēšana Iespēja neapmaksātos rēķinus (parāda summu) samaksāt pa daļām. Maksājuma plāna aprēķina kalkulatoru atradīsiet šeit