Elektrum Dinamiskais un biržas cena

Grafikā attēlotas vēsturiskās Nord Pool biržas mēneša cenas un vidējās svērtās cenas EUR par 1 kWh Latvijas reģionā, bez PVN.

 
 
 
 
 

NP stundas cena

Vidējā cena

Nord Pool biržas cenas ir apskatāmas biržas lapā.

Ar ko atšķiras vidējā svērtā cena no Nord Pool biržas mēneša cenas?

Vidējā svērtā cena parasti ir nedaudz augstāka par Nord Pool biržas mēneša cenu. Šāda situācija veidojas tāpēc, ka vienas kilovatstundas vidējo svērto cenu aprēķina, pamatojoties uz iepriekšēja mēneša Nord Pool biržas ikstundas cenām Latvijas zonā un AS „Sadales tīkls” tipveida slodzes grafika procentiem vai faktiskā ikstundas patēriņa. Katra mēneša sākumā tiek aprēķināta vidējā svērtā elektroenerģijas cenu par iepriekšējo mēnesi. Rēķinā tiks atspoguļota viena vidējā svērtā cena, kuru ietekmē tas, kāds jums ir skaitītājs.

1. Man ir ikstundas jeb viedais skaitītājs

Vairumam Latvijas mājsaimniecību ir viedais skaitītājs, kas uzskaita katras stundas patēriņu. Šiem klientiem vienas kilovatstundas vidējā svērtā cena būs katram cita, jo aprēķins balstīts klienta patēriņā konkrētajā stundā.
Ja esat izvēlējies elektrības produktu Elektrum Dinamiskais un vienlaikus NETO uzskaites sistēmu   (piemēram, pieslēdzot saules paneļus), vidējās svērtās cenas aprēķina veids jums ir atšķirīgs. No AS "Sadales tīkls" mēs saņemam informāciju par tīklā nodotās un no tīkla paņemtās elektroenerģijas starpību, kas izlīdzināta pa stundām, pielietojot AS "Sadales tīkls" tipveida slodžu sadalījuma grafiku.

 2. Man nav skaitītāja, kas veic ikstundas uzskaiti

Šādā gadījumā  AS "Sadales tīkls" mums iesūta jūsu mēneša patēriņu sadalītu pa stundām, izmantojot tipveida slodžu sadalījuma grafiku. Uzzināt vairāk varat AS "Sadales tīkls" mājaslapā 

Klientiem, kuri ir izvēlējušies elektrības produktu Elektrum Dinamiskais un ar sistēmas operatoru ir vienojušies par tiesībām izmantot NETO uzskaites sistēmu,  patēriņa dati, pēc kuriem mēs veiksim vidējās svērtās cenas aprēķinu, atšķirsies no viedā skaitītāja faktiski uzskaitītiem ikstundas patēriņa datiem. Lai gan ieskaitu par objektā saražoto un patērēto AS "Sadales tīkls" veic atbilstoši norēķinu periodā kopumā uzskaitītajam elektrības apjomam (kWh), mēs saņemam informāciju par patēriņa starpību, kas ir izlīdzināta, pielietojot AS "Sadales tīkls" tipveida slodžu grafiku. Iemesls šādām atšķirībām ir veidi. kā aprēķina elektrības produkta Elektrum Dinamiskais elektrības vidējās svērtās cenu (pēc ikstundas patēriņa) un kā veic NETO norēķinu sistēmas aprēķinu (tas tiek veikts mēneša ietvaros).

Kā Jūs varat aprēķināt vidējo svērto Nord Pool biržas cenu?

Vienas kilovatstundas vidējo svērto NP biržas cenu var aprēķināt sekojoši:

1. Jāaprēķina iepriekšējā mēneša biržas ikstundas cenu un ikstundas patēriņu reizinājumu summa.

NP biržas ikstundas cenas Latvijas reģionā atrodamas šeit. Aprēķinā netiek ņemtas vērā pārceltās svētku dienas.

2. Šo summu jāizdala ar kopējo mēneša patēriņu.

! Jāņem vērā, ka cenas NP biržā ir norādītas par megavatstundu (1 MWh = 1000 kWh) un bez PVN. Piemēram, ja mēneša vidējā biržas cena ir 40.43 EUR/MWh, tad pārrēķinot to uz kilovatstundām, cena ir 0.04043 EUR/kWh.