Saules enerģija

Saule.jpg

Saules enerģijai piemīt visaugstākais potenciāls elektroenerģijas un siltumenerģijas nodrošināšanā salīdzinājumā ar citiem AER. Saules enerģiju iespējams izmantot ēku apsildei bez papildu tehnoloģijām, kā arī to iespējams pārvērst siltumenerģijā un elektroenerģijā ar īpašām šim mērķim paredzētām tehnoloģijām.

Salīdzinot ar citiem AER, saules enerģijas izmantošana ir relatīvi moderns risinājums enerģijas ieguvei. Plaša saules enerģijas tehnoloģiju attīstība un saules paneļu uzstādīšana pasaulē uzsākās vien ap 2005. gadu, savukārt Latvijā vēl vēlāk – ap 2012. gadu. Taču šobrīd saules enerģija ir trešais plašāk izmantotais AER pasaulē. Lai gan ir sācies saules enerģijas uzplaukums, tikai 1 % no visas 2019. gadā pasaulē saražotās elektroenerģijas bija saražota, izmantojot saules enerģijas tehnoloģijas.

Latvijā saules enerģijas izmantošana straujāk attīstās kā mikroģenerācijas risinājums mājsaimniecībās un atsevišķās saules stacijās uzņēmumiem, kas galvenokārt paredzētas sava pašpatēriņa nodrošināšanai.

Saules enerģijas tehnoloģijas pārveido uz Zemes nonākušo saules gaismu un saules siltumu enerģijas iegūšanai. Lai iegūtu elektroenerģiju, izmanto saules paneļus, kas uztvert fotoelementus no saules gaismas. Siltumenerģiju iespējams iegūt ar saules kolektoriem, kas uz Zemes nonākušo saules siltumu padara izmantojamu mājas apsildē vai karstā ūdens sagatavošanai.

Visas saules enerģijas ieguves tehnoloģijas darbojas ar līdzīgu principu – pamata tehnoloģija uztver saules starojumu (siltumu vai gaismu), koncentrējot to kādā punktā un pārveidojot attiecīgi siltumenerģijā vai elektroenerģijā. Īpaši svarīga ir pareiza tehnoloģiju novietošana, lai saule tās apspīdētu pēc iespējas ilgāku laika periodu. Visbiežāk saules paneļus un saules kolektorus iesaka novietot dienvidu virzienā ar 42˚ slīpumu pret horizontu.

Saules_infografika.jpg

Saules enerģijas tehnoloģijas arvien tiek attīstītas, lai palielinātu izstrādātās enerģijas apjomu vai arī pašu iekārtu padarītu videi draudzīgāku un vieglāk pārstrādājamu. Tiek veidoti arī saules paneļi un kolektori, kas seko līdz saules stariem, lai iespējami ilgāku laiku tie atrastos perpendikulārā stāvoklī pret saules stariem. Šādi, sekojot līdzi saules gājumam, iespējams saražot līdz pat 30 % vairāk elektroenerģijas nekā ar statiski novietotu saules paneli.

Elektrum solāraisElektrum Solārais – tā ir iespēja lietot patstāvīgi saražotu elektroenerģiju, izmantojot saules gaismu.

  • Ja jums ir īpašums, kur uz jumta vai uz zemes ir iespēja uzstādīt saules paneļus, jūs varat patstāvīgi ražot zaļu elektroenerģiju un to bez maksas izmantot vismaz 25 gadus no pirmās saules paneļu uzstādīšanas dienas. Par Elektrum Solārais risinājumu vairāk uzzini šeit

Jautājumi un atbildes par citām tēmām