Atbalsts norēķiniem par elektrību

 

Atbilstoši likumam 2019. gadā atbalstu norēķiniem par elektrību var saņemt šādas aizsargāto lietotāju grupas:  

Daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērni vai aizbilstamie vecumā līdz 18 gadiem. Ja ģimenē ar 3 un vairāk bērniem viens vai vairāki bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina mācīties, tad arī šī ģimene var saņemt atbalstu. 

  • Personas ar 1. grupas invaliditāti. 
  • Ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 18 gadiem. 
  • Trūcīgas un maznodrošinātas personas. 

Atbalsts norēķiniem par elektroenerģiju, sadales sistēmas pakalpojumiem, obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm

Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem sniedz iespēju katru mēnesi par patērēto elektroenerģiju, sadales sistēmas pakalpojumiem, obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm maksāt zemāku maksu.

Lūdzam ņemt vērā:  

atbalsts tiek attiecināts uz līgumu, kas ir noslēgts par kādu no Elektrum produktiem;

līgumam nav obligāti jābūt noslēgtam uz jūsu vārda. Atbalstu varat saņemt arī norēķiniem par elektrību, ko patērējat īrētā mājoklī vai ja par elektrību norēķināties ar namu apsaimniekotāju;

vienlaikus ir iespējams saņemt tikai vienu atbalsta veidu. Piemēram, daudzbērnu ģimene ar trūcīgās ģimenes statusu var saņemt tikai atbalstu, kas ir paredzēts daudzbērnu ģimenēm, bet nevar vienlaicīgi saņemt arī atbalstu trūcīgām personām. 

Lai uzzinātu, kādu atbalstu Jūs varat saņemt un kā tam pieteikties, lasiet vairāk:  

Atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām personām

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Atbalsts personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu 

Vairāk sadaļu