Pēdējā garantētā piegāde

Pēdējā garantētā piegāde ir elektroenerģijas piegāde tādam lietotājam, kurš pēc elektroenerģijas pieslēguma būvdarbu izpildes nav noslēdzis elektroenerģijas tirdzniecības līgumu. Šādās situācijās pēdējā garantētā piegāde nodrošinātu elektroenerģijas piegādes nepārtrauktību.

Pēdējās garantētās piegādes elektrības cena ir atšķirīga katru mēnesi. To aprēķina atbilstoši kārtējā mēneša AS Nord Pool biržas Latvijas cenu apgabala vidējai elektrības cenai, kurai tiek pieskaitīts pēdējā garantētā piegādātāja noteikts uzcenojums. 

Latvenergo noteiktais garantētās piegādes uzcenojums: 

  • 2018. g. decembrim: 0.01628 EUR/kWh visās laika zonās;
  • 2018. g. janvārim: 0.01667 EUR/kWh visās laika zonās;
  • 2019. g. februārim: 0.01703 EUR/kWh visās laika zonās.

Pilna pēdējās garantētās piegādes cena, t.i., AS Nord Pool biržas Latvijas cenu apgabala vidējā cena un AS Latvenergo noteiktais pēdējās garantētās piegādes uzcenojums,  tiks publiskota kārtējā mēneša sākumā.

Aprēķinātās elektroenerģijas cenas iepriekšējos mēnešos

Ņemiet vērā, ka pēdējās garantētās piegādes cena ir tikai daļa no kopējā maksājuma par elektrību. Kopējo maksājumu par elektrību veido elektrības izmaksas,  maksa par sistēmas operatora pakalpojumiem,  obligātā iepirkuma komponente un PVN. Sīkāk par to, kā veidojas maksājums par elektrību…

Vairāk sadaļu