Elektroenerģijas ražošana

Esam videi draudzīgs Latvijas vadošais elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotājs, kas nodrošina apmēram 80% no kopējā valstī saražotā elektroenerģijas daudzuma. Saviem klientiem piedāvājam videi draudzīgu enerģiju, kas ir atzīta par vienu no zaļākajām Eiropā. 

Elektroenerģijas ražošanas procesā mēs izmantojam divus energoresursu veidus:

  • atjaunīgos energoresursus – ar ūdeni, biomasu un vēju darbināmās elektrostacijās,
  • augsti efektīvu koģenerāciju ar gāzi darbināmās elektrostacijās.

 hidroelektrostacija.jpg

Lielāko daļu saražotās elektroenerģijas iegūst trijās valstī lielākajās Daugavas hidroelektrostacijās, kas  nodrošina videi draudzīgu elektroenerģijas ražošanas veidu, jo to darbināšanai izmanto atjaunīgu energoresursu – ūdeni.  Pārējo elektroenerģiju saražo Rīgas termoelektrostacijas. 

Arvien lielāks uzsvars tiek likts uz zaļās enerģijas ražošanu. Tāpēc tiek veikta gan hidroelektrostaciju iekārtu rekonstrukcija, gan arī pētīti jauni enerģijas ražošanas veidi. Sadzīvošana ar vides prasībām ir pašsaprotama mūsdienu pasaulē, un šie vides saglabāšanas faktori ir jāņem vērā. Tāpēc  mēs  arvien vairāk akcentējam vienotu vides aizsardzības sistēmu. Iekārtu modernizācija ir tikai viens no soļiem videi draudzīgākas saimniekošanas īstenošanā.

Uzziniet vairāk par elektroenerģijas ražošanu 

Vairāk sadaļu