Enerģijas kopienas

Šobrīd visbiežāk izmantotais risinājums pāri palikušās enerģijas izmatošanai, it īpaši mājsaimniecībās, ir nodošana tīklā. Ja tuvumā atrodas vairākas mājsaimniecības vai mājsaimniecības un uzņēmumi, kas paši ģenerē savu enerģiju, var apvienoties vienā enerģijas kopienā. Enerģijas kopiena ir organizēta iedzīvotāju grupa, kas veic pasākumus savas tuvākās apkārtnes virzībai uz tīras enerģijas ražošanu un izmantošanu, kas nebalstās uz peļņas gūšanu. Enerģijas ražošanas mērogam nav ierobežota izmēra – sākot ar dažiem saules paneļiem un beidzot ar vēja parku. Enerģijas kopienas visbiežāk apvieno kādas pilsētas, pašvaldības kvartāla vai ielas iedzīvotājus.

Galvenais enerģijas kopienu mērķis ir veicināt atjaunīgās enerģijas izmantošanu konkrētās vietas (ciema, mazpilsētas vai pilsētas) apkārtnē, apkārtējās vides saglabāšanu un ekonomiskā potenciāla stiprināšanu. Enerģijas kopienas vieno būtība, ka uz vietas saražoto enerģiju primāri izmanto vietējie iedzīvotāji. Piemēram, ja uz daudzdzīvokļu mājas ir uzstādīti saules paneļi, tad vispirms saražotā enerģija tiek izmantota koplietošanas ēkās, tad to izmanto esošās mājas dzīvokļu īpašnieki. Ja joprojām visa saražotā elektroenerģija nav izmantota, to novada citām tuvākajām mājām vai nodod tīklā.

Jautājumi un atbildes par citām tēmām