Enerģijas uzkrāšana

Lai AER iekļaušanu kopējā enerģijas sistēmā padarītu elastīgāku, nepieciešami dažādi inovatīvi risinājumi. Jau šobrīd diezgan plaši izmanto enerģijas akumulācijas iespējas. Ir iespēja akumulēt gan elektroenerģiju, gan siltumenerģiju.

Pašlaik lielākās elektroenerģijas rezerves tiek uzkrātas tieši HES rezervuāros, kā arī hidroakumulācijas elektrostacijās (HAES). HAES darbojas līdzīgi kā HES, papildus ūdeni pārsūknējot no apakšējā rezervuāra uz augšējo. Lai enerģijas sistēmās labāk integrētu saules un vēja enerģiju, hidroakumulācijas iespējas nederēs. Pagaidām elektroenerģija tiek uzkrāta akumulatoros. Lai gan tie ātri zaudē savu maksimālo enerģijas uzkrāšanas kapacitāti, tie arvien tiek uzlaboti.

Bez akumulatoriem un enerģijas akumulācijas ūdens rezervuāros tiek meklēti arī citi risinājumi enerģijas uzkrāšanai – gan īstermiņa, gan ilgtermiņa. Tādas enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas kā saspiestā gaisa uzkrāšana, ūdeņraža iegūšana, izmantojot atjaunīgo enerģiju, un enerģijas uzkrāšana dažādās mājsaimniecības elektroierīcēs, tostarp elektroauto, jau tiek pētītas kā potenciāli izmantojamas nākotnē. Pagaidām šīs tehnoloģijas vēl nav ieviestas praktiskā lietošanā. Enerģijas akumulācijas iespējas ir svarīgas gan komerciālajā enerģijas ražošanā, gan enerģijas ražošanā pašpatēriņam.

Jautājumi un atbildes par citām tēmām