Viedās tehnoloģijas

Lai vēl efektīvāk izmantotu saražoto elektroenerģiju, svarīgi izmantot arī viedās tehnoloģijas.

Ieviestās viedās tehnoloģijas var būt tik vienkāršas kā hibrīdtehnoloģiju (divu vai vairāk AER tehnoloģiju izmantošana vienkopus), akumulācijas vai uzlādes iekārtu uzstādīšana un sinhronizēšana līdz pat tik sarežģītām sistēmām, kas kontrolē visu iekārtu patēriņu ēkās, vai aptuveni aprēķina no AER saražotās enerģijas apjomus pēc laika prognozēm. Atjaunīgās enerģijas kontekstā nozīmīgākās būs tieši pēdējās.

Paredzot atjaunīgās enerģijas apjomus, ir lielākas iespējas to izmantot pilnībā, samazinot enerģijas zudumus.

Jautājumi un atbildes par citām tēmām